لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک برای استفاده بیشتر و متنوع تر کلید به کار می روند و می توان به کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا، رله شانت، رله آندر ولتاژ و دسته گردان کلید اتوماتیک فیکس اشاره نمود. نمونه های فوق برای کلیدهای سری EZC100 و EZC250 موجود است.

تمامی سری فوق به غیر از دسته گردان، با باز کردن کاور رویی کلید، به راحتی در داخل کلید نصب شده و سیم های آن به خارج کلید منتقل می شود تا بتوان علائم خروجی را توسط دستگاه های نشان دهنده خطا مانند چراغ سیگنال اشنایدر الکتریک مشاهده کرد؛ همچنین سیگنال های خروجی را از نمونه های رله شانت و آندر ولتاژ برای کنترل مدار دریافت کرد.

  • کنتاکت کمکی: وضعیت قطع یا وصل بودن کلید را مشخص می کند.
  • کنتاکت خطا: نشان می دهد که در کلید خطایی رخ داده است.
  • رله شانت: رله شانت برای زمانی است که بخواهیم کلید را از راه دور قطع کنیم در حالیکه خطایی برای کلید رخ نداده است.
  • رله آندر ولتاژ: این رله در حالتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر برسد تحریک می گردد و می تواند ضمن قطع کردن کلید اصلی، یک سیگنال در خروجی تولید کند.
  • دسته گردان: به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال از طریق شفت بر روی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک نصب می شود. دسته گردان برای قطع و وصل کلید از روی در تابلوی برق به کار می رود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: