کنترل سرعت موتورهای القائی سه فاز

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/04 10:12:40 0 نظرات موتور الکتریکی,

 

کنترل سرعت موتورهای القائی سه فاز

کنترل دور موتورهای القائی نسبت به موتورهای DC مشکل تر می باشد اما همانطور که در فرمول سرعت سنکرون موتورهای القائی مشاهده شد می توان با تغییر پارامترهایی، سرعت موتورهای القائی را کنترل نمود. مطابق فرمول Ns=120 F/P خواهیم داشت که فرکانس و تعداد قطب ها می توانند بر روی سرعت سنکرون تأثیر داشته باشند. کنترل سرعت موتورهای القائی به چهار روش عمده تقسیم می شود که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1. افزایش ولتاژ

2. تغییر فرکانس

3. کنترل سرعت از طریق تنظیم همزمان ولتاژ و فرکانس

4. تغییر قطب

مثال:

                                                      

 

1. کنترل سرعت از طریق افزایش ولتاژ

با افزایش ولتاژ سرعت افزایش می یابد و با کاهش آن خواهد یافت. البته باید به این نکته توجه داشت افزایش ولتاژ بیش از ولتاژ نامی باعث سوختن موتور خواهد شد که در منحنی زیر طریقه عملکرد نمایش داده شده است.

 

                                                 

 

2. کنترل سرعت از طریق تغییر فرکانس

همانطور که در فرمول Ns= 120 F/P افزایش فرکانس باعث افزایش سرعت سنکرون خواهد شد اما بایستی توجه شود که تغییر فرکانس همانند تغییر ولتاژ، تغییراتی را در میدان دوار به وجود می آورد که عملکرد موتور را تغییر خواهد داد و همچنین مبدل های تغییر فرکانس از نظر اقتصادی مرقون به صرفه نمی باشند.

 

3. کنترل سرعت از طریق تنظیم همزمان ولتاژ و فرکانس

از آنجا که تغییر یکی از پارامترهای ولتاژ و یا فرکانس باعث تغییر میدان دوار می شود می توان برای بهبود این عمل از تغییر همزمان ولتاژ و فرکانس استفاده نمود که در این صورت مطابق فرمول:

   V= 4.44N × φ × F

 

با فرض ثابت بودن تعداد دور سیم پیچ ها (N) می توان گفت شار مغناطیسی (میدان دوار) به صورت زیر خواهد بود.

                                                                             

که امروزه از روش فوق بیشتر استفاده می گردد که نتیجۀ آن حضور اینورترهای صنعتی به منظور کنترل دور موتورهای القائی است.

 

4. کنترل دور از طریق تعداد قطب ها

همانطور که از فرمول Ns= 120 F/P بدست می آید سرعت سنکرون با تعداد قطب ها نسبت عکس دارد. از این روش در موتورهای دالاندر استفاده می شود. موتور دالاندر به موتوری اطلاق می شود که دارای دو سرعت مجزا باشد و نسبت سرعت ها یک به دو (1/2) می باشد. موتور دالاندر دارای یک سیم پیچ بوده که با تغییر اتصالات آن دو سرعت مجزا بدست می آید. حال اگر تعداد قطب ها زیاد باشد سرعت کم که به آن اصطلاحاً دور کند یا مثلث گویند و اگر تعداد قطب ها کم و سرعت زیاد باشد به آن اصطلاحاً دور تند یا ستاره دوبل گویند. نحوه اتصال سیم پیچ ها در دو حالت ستاره دوبل و مثلث در شکل زیر نشان داده شده است.

 

                                                                      

نحوۀ اتصال سیم پیچ ها در دو حالت ستاره دوبل و مثلث

 

هر موتوری که دارای دو سرعت باشد و از دو سیم پیچ مجزا تشکیل یافته باشد به آن موتور دالاندر گفته نمی شود بلکه اصطلاحاً موتور دوسرعته گویند.

 

 

 

ارسال نظر