به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید

نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی برق ساختمان

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/16 13:13:15 0 نظرات مطالب برقی,

                                                                                   

 

نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی برق ساختمان

گسترش روز افزون ساختمان های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بیمارستانی و غیره از یک سو و از سوی دیگر شیوه های نوین طراحی و معماری ساختمان ها که به عوامل مختلفی از جمله جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بستگی دارد، موجب شده تا رعایت حریم های تأسیساتی پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. لذا تأسیسات ساختمان اعم از آب، برق، گاز، مخابرات و غیره آشنایی با استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های سازمان ها مربوطه، جهت حفظ ایمنی افراد و تجهیزات امری غیرقابل چشم پوشی است. به طوری که بعضاً وجود عیب در کوچکترین جزء آن ها سبب بروز حوادث غیرقابل جبران می شود. قبل از بیان ضوابط مربوط به حریم مجاز در تأسیسات توزیع برق، به ذکر مطالب مقدماتی همچون تعاریف کاربردی و عناوین فنی و تخصصی مربوط به بخش توزیع برق، شبکه های تأمین برق در سطوح مختلف ولتاژ، دسته بندی شبکه های توزیع برق به طور خاص، انواع انشعاب های برق، شرایط واگذاری انشعاب و محل نصب وسایل اندازه گیری پرداخته می شود.

 

عناوین فنی و تخصصی مربوط به بخش توزیع برق

جهت آشنایی بیشتر مهندسین برق، به شرحی از تعاریف ابتدایی که در شرکت های توزیع برق مرسوم می باشد، پرداخته می شود.

متقاضی: شخصی حقیقی یا حقوقی است که برقراری انشعاب یا انشعاب های برق، تغییر در قدرت و یا مشخصات انشعاب یا انشعاب های موجود را از شرکت توزیع برق درخواست می نماید.

مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی است که انشعاب یا انشعاب های درخواستی وی توسط شرکت توزیع برق برقرار شده باشد.

شرکت: سازمانی است که به موجب مقررات قانونی، به کار تولید، انتقال و توزیع نیروی برق یا بخشی از این موارد مشغول بوده و برق متقاضی را تأمین می نماید. متقاضی پس از برقراری انشعاب برق، مشترک آن محسوب می شود.

نقطه تحویل: نقطه ای است که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می شود که در آن نقطه، وسایل اندازه گیری نصب می گردد. لازم به ذکر است که شرکت برق در قبال نقاط پس از نقطه تحویل، مسئولیتی ندارد و تمامی مسئولیت آن با ناظر برق ساختمان، پیمانکار برق، مجری و مصرف کننده خواهد بود. علاوه بر این مشترک، مسئول سالم نگه داشتن لوازم اندازه گیری و حفظ پلمپ های آن در نقطۀ تحویل است.

انشعاب برق: امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی و از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات محقق می شود و به دو دسته انشعاب برق فشار ضعیف و انشعاب برق فشار قوی تقسیم می شود.

- انشعاب برق فشار ضعیف: عبارت است از انشعاب برق تک فاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت با تغییرات 5%±.

-انشعاب برق فشار قوی: عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهای 11 کیلو ولت و بیشتر

تأمین برق: به عرضۀ توان و انرژی مورد تعهد شرکت برق در قرارداد منعقد شده، در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تغییرات 3%± هرتز گویند.

خط سرویس: عبارت است از بخشی از خطوط نیرو رسانی عمومی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعاب های متقاضی است و شبکه فشار ضعیف یا پست عمومی توزیع را به نقطۀ تحویل متصل می کند. لازم به ذکر است که خطوط سرویس کاملاً متعلق به شرکت برق و در اختیار آن است.

ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه: در هر پست، ولتاژ بالاتر ترانسفورماتور را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

 

 

 

شناخت شبکه های تأمین برق در سطوح مختلف ولتاژ

در این بخش جهت شناسایی بیشتر شبکه های تأمین برق، بازه های ولتاژ به شبکه های فشار قوی و فشار ضعیف عمومی بیان می شود.

 

شبکه های فشار قوی عمومی

شامل کلیه خطوط هوایی و زمینی و پست های فشار قوی با ولتاژ 11 کیلو ولت یا بیشتر هستند که بر حسب مورد برای انتقال یا توزیع نیروی برق به کار می روند و کاملاً در اختیار شرکت برق اند. این شبکه ها به سه دسته تقسیم می شوند:

1- شبکه های انتقال: خطوط هوایی یا زمینی و پست های با ولتاژ های 230 کیلو ولت ، 400 کیلو ولت را شامل می شود.

2- شبکه های توزیع (فشار متوسط): خطوط و پست های هوایی یا زمینی با ولتاژ های 11 کیلو ولت، 20 کیلو ولت، 33 کیلوولت را شامل می شود.

3- شبکه فوق توزیع: خطوط هوایی یا زمینی و پست های با ولتاژ های 63 کیلو ولت، 66 کیلو ولت و 132 کیلو ولت را شامل می شود.

به خطوط انتقال، توزیع و فوق توزیع، خطوط نیرورسانی هم گفته می شود. این خطوط شبکه عمومی موجود را با ظرفیت کافی به نقطه تحویل متصل می کنند.

 

شبکه های فشار ضعیف عمومی

شامل کلیه خطوط هوایی، زمینی و تأسیسات فشار ضعیفی هستند که جهت توزیع نیرو از پست های عمومی توزیع واقع در معابر گذرگاه های عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که شبکه های فشار ضعیف عمومی معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس متصل می شوند و شرکت برق مالکیت کامل آنر داراست. این شبکه ها دارای سطح ولتاژ 400 ولت سه فاز و یا 230 ولت تک فاز هستند که زیر مجموعه شبکه های توزیع برق فشار متوسط محسوب می گردند.

 

دسته بندی شبکه های توزیع برق به طور خاص

از آنجایی که برق ساختمان های مسکونی گروه الف و ب، در حوزۀ برق فشار ضعیف قرار می گیرد، در ادامه به شرح انواع شبکه های فشار ضعیف پرداخته می شود.

شبکه هوایی: در این حالت شبکه فشار ضعیف با پایه های بتونی یا چوبی و عموماً با کابل خودنگهدار طراحی می شود.

شبکه زمینی: در این حالت کل شبکه به صورت دفن کابل در زمین اجرا می شود و انشعاب از تابلوهای توزیع صورت می گیرد.

شبکه به صورت ترکیبی از شبکه هوایی و کابل زمینی: در این حالت اصولاً شبکه اصلی به صورت هوایی اجرا می شود، در حالی که کابل های مشترکین به جای این که از پایه های هوایی انشعاب بگیرند، از یک تابلو برق تغذیه می شوند.

 

 

 

ارسال نظر