نحوه شناسایی استاندارد بودن سیم ها در اجرا

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 776/04/29 12:42:00 0 نظرات کابل,

نحوه شناسایی استاندارد بودن سیم ها در اجرا

 

جهت شناسایی استاندارد بودن سیم باید به موارد زیر دقت شود.

 

  1. بدنه سیم استاندارد، ISIRI حک شده باشد.
  2. ضخامت روکش عایق سیم نیز باید استاندارد باشد اگر این ضخامت از حد استاندارد کمتر باشد سیم می تواند دچار شکست عایقی شود و اگر از حد استاندارد بیشتر باشد احتمال کم بودن سطح مقطع سیم وجود دارد. در صورت شک کردن به سطح مقطع سیم، می توان با سیم لخت کن روکش سیم را برداشت و با میکرومتر قطر یک رشته از آن را اندازه گیری نمود. قطر به دست آمده بر دو تقسیم می شود تا شعاع محاسبه گردد. سپس با استفاده از فرمول سطح مقطع یک رشته و با ضرب در تعداد رشته ها سطح مقطع واقعی سیم تعیین می گردد.
  3. جنس هادی سیم، در بیشتر موارد تقلب در مقدار خلوص مس سیم است. با نگاه به سیم می توان به صورت تقریبی مقدار درصد مس آن تشخیص داد. برخی از سازندگان، درون سیم ها آهن اضافه می کنند. لذا جهت بررسی این موضوع، انتهای سیم، لخت می کنند و اگر زرد رنگ و درخشان بود، درصد مس آن قابل قبول است ولی اگر رگه های سیاه رنگی دیده شد و یا سیم های افشان آن درخشندگی لازم را نداشت، در سیم آهن به کار رفته است.
  4. سیم استانداردی که به کارخانه سازنده آن اطمینان وجود دارد وزن می شود و با سیم مارک جدید مقایسه می گردد. این روش به دلیل ضخامت اضافی خیلی دقیق نیست.
  5. چون سر سیم ها برای سیم های استاندارد ساخته شده اند سیم لخت را در داخل سر سیم قرار می دهند و اگر به صورت کامل در آن محکم نشد، مشخص می شود که تعداد رشته های سیم مسی در آن سایز قابل قبول نیست.

 

کابل

کابل در حقیقت نوعی هادی است که دارای پوشش عایقی می باشد. ساختمان کابل از بخش های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از هادی، عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پر کننده ، زره و غلاف که هریک وظیفه خاصی را به عهده دارد و در مجموع قابلیت هدایت الکتریکی، استقامت الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی کابل را برآورده می سازند.

 

هادی

هادی شامل مفتول های نازک در سیم انعطاف و یا شامل تک مفتول یا مفتول های منظم تابیده شده در سیم غیر قابل انعطاف می باشد.

 

پوسته هادی

پوسته ای الکتریکی که از مواد فلزی یا غیر فلزی نیمه هادی تشکیل شده و بر روی هادی های بهم تابیده به کار می رود تا با یکنواخت کردن سطح خارجی هادی و میدان روی آن، از بروز تخلیه جزئی در فواصل احتمالی بین عایق و هادی جلوگیری نماید.

 

عایق

پوششی نارسانا که از مواد غیر فلزی تشکیل شده و هادی های سیم و کابل را به صورت جداگانه می پوشاند.

 

پوسته عایق

پوسته ای الکتریکی که از مواد فلزی یا غیر فلزی نیمه هادی تشکیل شده و عایق را می پوشاند. این پوسته با محدود کردن میدان الکتریکی هادی ها از تخلیه جزئی و نشت جریان بین هادی ها و سایر لایه های پوشاننده جلوگیری می کند.

 

غلاف فلزی

غلافی که معولاً از جنس سرب، آلومینیوم و یا آلیاژ آلومینیوم می باشد و به صورت صاف یا موجدار بر روی پوسته عایق کابل به کار می رود تا از لحاظ مکانیکی حفاظت آن را برآورده سازد.

 

پوشش داخلی

پوششی غیر فلزی که مجموعه هادی های (در صورت وجود پرکننده) یک کابل شامل چند هادی را در برگرفته و بر روی پوشش محافظ به کار می رود.

 

زره

پوششی است که از نوار یا سیم های فلزی تشکیل شده و عموماً جهت حفاظت کابل در برابر اثرات مکانیکی خارجی به کار می رود.

 

پوسته فلزی غیر قابل مغناطیسی (شیلد)

لایه فلزی زمین شده ای که جهت محدود کردن میدان الکتریکی درون کابل و محافظت از آن در برابر اثرات الکتریکی خارجی به کار می رود. غلاف فلزی و زره هم می توانند نقش شیلد را به عهده گیرند.

 

پوشش بیرونی

پوششی غیر فلزی که جهت اطمینان از حفاظت کابل در برابر عوامل خارجی، بر روی پوشش های فلزی به کار می رود.

 

مدل الکتریکی کابل

مدل  الکتریکی کابل شامل مقاومت، سلف و خازن می باشد. در کابل های با طول کوتاه و متوسط به دلیل مقادیر بسیار جزئی کاپاسیتانس، از اثر خازنی کابل صرف نظر می شود. لذا مدل الکتریکی کابل در پروژه های ساختمانی که طول کابل در آن ها کوتاه است، سلفی اهمی در نظر گرفته می شود.

 

 

ارسال نظر