عملکرد از راه دور رله

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/06/04 12:02:37 0 نظرات تجهیزات فشار ضعیف,

عملکرد از راه دور رله

رله های ولتاژ MX یا MN برای قطع کردن کلید اتوماتیک استفاده می شوند.

 

رله آندر ولتاژ MN

این رله ها در صورتی که ولتاژ کنترلی از یک حد آستانه کمتر شود کلید اتوماتیک را قطع می کنند.

 • حد آستانه بین 0/35 تا 0/7 برابر ولتاژ نامی
 • بسته شدن کلید اتوماتیک، در صورت بالا رفتن ولتاژ از 0/85 ولتاژ نامی ممکن می باشد.
 • برای مقادیر کمتر، بسته شدن کلید اتوماتیک امکان پذیر نمی باشد.
 • کلید اتوماتیک عمل کننده به وسیله رله MN مطابق استاندارد IEC می باشد.

 

واحد تأخیر زمانی برای رله MN

از قطعی های ناخواسته که به وسیله افت ولتاژهای گذار تا 200MS به وجود می آیند جلوگیری می کند. همراه موارد زیر استفاده می شود:

 • رله MN,250VDC، ولتاژ کنترل 220/240VAC
 • رله 48VDC، MN، ولتاژ کنترل 48VDC

 

 رله شنت MX

کلید اتوماتیک را در صورتی که ولتاژ آن بالاتر از UN×0.7، برود قطع می کند.

سیگنال های کنترلی می توانند از نوع پالس (بزرگتر از 20MS) یا ثابت باشند.

 

عملکرد

وقتی کلید اتوماتیکی به وسیله رله MX یا MN قطع شود باید به صورت محلی ریست شود.

قطع رله های MX یا MN بر بسته شدن دستی اولویت دارند.

در صورت وجود دستور قطع، بستن کنتاکت ها حتی به صورت موقت ممکن نمی باشد.

 

مشخصات مکانیکی

 • دوام برابر 50% دوام مکانیکی کلید اتوماتیک می شود.
 • رله ها در پشت قاب جلویی قرار می گیرند.
 • اتصالات به وسیله سیم هایی تا 1.5mm2 با بلوک های ترمینالی مجتمع برقرار می کردند.

 

مشخصات الکتریکی

مصرف:

 • Pick-up (MX): < 10 VA
 • Seal-in (MN and MNR): < 5 VA
 • زمان پاسخ:   50MS<

 

 

 

ارسال نظر