شبکه های برق رسانی و تجهیزات

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/06/05 08:34:21 0 نظرات مطالب برقی,

شبکه های برق رسانی و تجهیزات

انرژی الکتریکی به عنوان بخش جدانشدنی از زندگی بشری، مهمترین نقش را در چرخۀ صنعت جهانی برعهده دارد. در واقع میتوان گفت امروزه صنعت برق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میآید. از مزایای انرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی ها میتوان به انتقال نسبتاً آسان، سهولت تبدیل به سایر فرم های انرژی ، طیف وسیع کاربرد و آلودگی کمتر آن در محیط زیست اشاره کرد. از معایب انرژی الکتریکی نیز میتوان به عدم قابلیت ذخیره سازی آن به صورت عملی و کاربردی در حد گسترده اشاره کرد.

شبکه انرژی الکتریکی جهت انتقال الکتریسیته از نیروگاهها به محل مصرف به سه بخش اصلی تولید، انتقال و توزیع تقسیم میشود. البته بخش دیگری به نام فوق توزیع نیز به این موارد اضافه میشود که به دلیل هم پوشانی سطوح ولتاژی و شباهت زیاد روشهای کارکرد و حفاظت آن با بخش انتقال می توان آن را زیر مجموعه ای از شبکه انتقال در نظر گرفت.

بخش تولید طیف وسیعی از انواع نیروگاه ها با توان و راندمان متفاوت را شامل می شود. در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی، بنابر دلایل زیادی از جمله دلایل امنیتی، اقتصادی و مهمتر از همه، دور بودن منابع تولید انرژی از مصرف کننده ها، واحدهای تولیدی نیروگاهی در مناطق دور از مراکز مصرف قرار دارند. ولتاژ خروجی ژنراتور نیروگاه های مختلف، متفاوت می باشد و در بین بیشترین حالت خود به حدود ۲۵ کیلو ولت می رسد. فرکانس این ژنراتور ها نیز در همه کشورها در دو مقدار ۵۰ یا ۶۰ هرتز تنظیم می شود.

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، از سه بخش پست توزیع،سیستم اولیۀ توزیع و سیستم ثانویۀ توزیع تشکیل شده اند. وظیفه پست توزیع، دریافت توان از سیستم انتقال و تحویل آن به سیستم توزیع است. در این پست ها از حداقل دو خط تغذیه به عنوان ورودی این پست استفاده می شود که مقدار این ولتاژ به استاندارد هر کشوری وابسته است.

 

ساختمان پست های توزیع

پست های توزیع در دو نوع زمینی و هوایی مورد بهره برداری قرار میگیرند. تعیین حداکثر افت ولتاژ، انتخاب نوع هادی، تعیین سطح اتصال کوتاه خط و ظرفیت جریان دهی، از جمله معیارهای طراحی این نوع پست ها می باشد.

 

الف: پست های زمینی

نوع مرسوم این پست ها با دو سلول طراحی میشود. در سلول اول، جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار، برای جریانهای تا ۳۰ آمپر از سکسیونر قابل قطع زیر بار و برای جریان های بیش از ۳۰ آمپر از دژنکتور مجهز به  رلۀ پریمر (بدون ترانس جریان)  استفاده می شود.سلول دوم، سلول اندازهگیری نامیده میشود که در آن، دو یا سه ترانسفورماتور  ولتاژ با خروجی 100 یا ۱۱۰ولت (ولتاژ خط) تعبیه می شود. در پست های زیرزمینی استفاده از ترانسفورماتور خشک الزامی است و استفاده از فضای فوقانی آن به منظور احداث فضای سبز و آبنما ممنوع است.

پست های زمینی بر حسب کاربرد در شش نوع مختلف طراحی می شوند که در ادامه به طور مختصر شرح داده می شود.

۱- پست عمومی:

از این پست می توان جهت برق رسانی به متقاضیان خانگی، تجاری و غیره استفاده کرد. امروزه پیشبینی این پستها برای متقاضیان دیماندی کمتر از ۲۵۰ کیلو وات نیز لازم است. ابعاد این پست ها به صورت ۶ در ۸ متر پیشنهاد می شود.

2- پست اختصاصی:

جهت واگذاری انشعاب برق به متقاضیان دیماندی ولتاژ اولیه و قدرت بیشتر از ۲۵۰ کیلو وات استفاده می شود. در این پست، لوازم اندازه گیری شامل ترانس جریان، ولتاژ و کنتور اکتیو و  راکتیو نیز نصب می شوند. این پوست مانند نوع عمومی در ابعاد ۶ در ۸ متر پیشنهاد می شود.

3- پست عمومی اختصاصی:

این پست در ابعاد پیشنهادی ۸ در ۱۱ متر و در دو قسمت کاملا مجزا ساخته می شود. یک قسمت این پست جهت تامین مصارف عمومی(مشترکان دیماندی بیشتر از ۳۰ کیلو وات و کمتر از ۲۵۰ کیلو وات) و قسمت دیگر جهت تامین ولتاژ اولیه مشترکان دیماندی بیش از ۲۵۰ کیلو وات طراحی می شود. این پست در واقع ترکیبی از پست عمومی و پست اختصاصی است.

۴-پست پاساژ: 

در صورتی که فاصله محل مصرف از محل تحویل برق زیاد باشد، فقط لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه (20 کیلو ولت) در پستی به ابعاد تقریبی ۴ در ۶ متر تعبیه شده و ترانسفورماتور اختصاصی در محلی نزدیک به محل مصرف نصب می شود که به آن، پست پاساژ اطلاق می شود.

۵- پست تقسیم: 

در این پست یک یا چند فیدر 20 کیلو ولت، به چندین انشعاب ۲۰ کیلو ولت تقسیم می شود. به عنوان مثال دو فیدر ورودی به پنج فیدر خروجی تبدیل می شود. ابعاد این پست با توجه به موقعیت و تعداد فیدرها تعیین می شود. در واقع در تعیین ابعاد پست های زمینی در صورتی که نتوان اندازههای داده شده را لحاظ کرد،طراحی باید به صورت دو طبقۀا با رعایت حریم ها انجام شود.

6- پست های پیش ساخته فشرده(کیوسک):

این پست ها به راحتی قابل حمل بوده و زمان بهرهبرداری آنها کوتاه است. همچنین سادگی و ایمنی در بهرهبرداری از خصوصیات دیگر این نوع پست ها می باشد. سیستم زمینی این نوع پست ها مانند پست های زمینی می باشد. استفاده از این پستها در ظرفیت های ۵ الی ۲۵۰ ، ۳۱۵ الی ۵۰۰ و ۶۳۰ الی ۸۰۰ کیلو ولت آمپر، به صورت حلقوی با ترانسفورماتور خشک یا هرمتیک مجاز است.

 

ب: پست های هوایی

پست های هوایی نسبت به پست های زمینی ارزان تر تمام می شوند و این ارزانی به این خاطر است که جای کمی را اشغال می کنند و مانند پست های زمینی سکسیونر دژنکتور و.... این پست ها حداکثر تا ظرفیت ۵۰۰ کیلو ولت آمپر ساخته میشود و برای ظرفیتهای بالاتر به اجبار باید از پستهای زمینی استفاده کرد. استفاده از ترکیب این پست با پست زمینی در طول یک انشعاب ممنوع است.

 
 

ارسال نظر