دستگاه های اندازه گیری

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/06/01 08:45:57 0 نظرات کنترل و اتوماسیون,

دستگاه اندازه گیری

 

آمپرمتر

آمپرمتر دستگاهی جهت اندازه گیری مقدار جریان موثر در مدار است که به صورت سری با مصرف کننده قرار می گیرد. آمپرمترها در دو نوع AC و DC در بازار موجود می باشند. در هنگام استفاده از آمپرمتر باید باید شدت جریان مدار بیش از حد جریان نامی یا جریان ماکزیمم آن نباشد. به عنوان مثال آمپرمتر صفر تا 10 امپر تنها جریان های در این محدوده را اندازه گیری می نماید. گاهی اوقات جریان مصرف کننده بیشتر از این مقدار بوده که در این صورت می توان از چند روش، رنج آمپرمتر را توسعه داد که متداولترین آن در ساختمان، استفاده از ترانس جریان یا اصطلاحاً CT است. در CT، اولیه ترانس از یک هادی یا شین و ثانویه آن از یک سیم پیچ تشکیل شده است. زمانی که جریان از هادی عبور کند یک میدان مغناطیسی (یک ولتاز القایی در دو سر سیم) در سیم پیچ ثانویه ایجاد می شود. با اتصال آمپرمتر به ثانویه CT، جریان القایی مذکور که مساوی و یا کمتر از جریان نامی آمپرمتر می باشد از آن عبور می کند. از اینرو، ترانسفورماتورهای جریان همراه با یک نسبت تبدیل یا ضریب تبدیل بیان می شوند مانند یک ترانس جریان 100/5. توجه شود که در هنگام استفاده از ترانس جریان باید ضریب تبدیل در مقدار عددی خوانده شده از آمپرمتر لحاظ گردد. لازم به ذکر است که در اکثر آمپرمترها ضریب CT برای دستگاه اندازه گیری تعریف شده است به طوری که عددی که آمپرمتر نشان می دهد در اصل مقدار واقعی جریان خواهد بود و دیگر نیازی به لحاظ کردن ضریب تبدیل نمی باشد.

 

ولت متر

برای اندازه گیری ولتاژ مدار از ولت متر که به صورت موازی با آن قرار می گیرد، استفاده می شود. ولت متر مانند آمپرمتر در دو نوع ACو DC ساخته می شود.

 

کسینوس فی متر

اگر ضریب قدرت مدار کمتر از حد مجاز می باشد، در قبوض برق بهایی به عنوان جریمه لحاظ می گردد. لذا کنترل و اندازه گیری پارامتر الکتریکی مذکور cosᴓ متر انجام می شود.

 

مولتی متر

مولتی متر، دستگاهی است که چندین پارامتر الکتریکی از جمله: جریان هر فاز مدار، ولتاژ فازها نسبت به هم و نسبت به نول و در بعضی موارد فرکانس شبکه یا انرژی و توان را اندازه گیری می نماید.

 

 

 

ارسال نظر