انواع نقشه های سیم کشی تابلوهای برق

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/06/04 08:23:21 0 نظرات مطالب برقی,

 انواع نقشه های سیم کشی تابلوهای برق

 

   انواع نقشه های موجود در طراحی سیستم برق یک ساختمان به شرح زیر می باشد:

 

1. نقشه حقیقی

نقشه ای است که در آن نحوه اتصال و نصب قطعات الکتریکی نشان داده می شود.

 

2. نقشه مسیر جریان

نقشه ای است که مسیر جریان مصرف کننده را نشان می دهد. از این نقشه بیشتر جهت تشریح اتصالات و عیب یابی مدار استفاده می شود.

 

3. نقشه فنی و تک خطی

در نقشه فنی با استفاده از علایم اختصاری، نحوه مونتاز و نوع وسایل به کار رفته در مدار نشان داده می شود و بیشتر برای مونتاژ و برآورد هزینه استفاده می شود.

 

4. نقشه فرمان

نقشه ای است که نحوه کنترل مدار را تشریح می نماید و همان طور که از نام آن مشخص است فرمان قسمت قدرت از طریق این نقشه طراحی می شود.

 

5. نقشه مدار قدرت الکتریکی

آن قسمت از مدار حقیقی که انرژی را از شبکه دریافت و به مصرف کننده منتقل می کند و جریان مصرفی موتور را از خود عبور می دهد، مدار قدرت می نامند.

 

6. نقشه مونتاژ

برای نصب قطعات بر روی تابلو الکتریکی استفاده می شود که این نقشه نحوه جانمایی تجهیزات در تابلو را مشخص می کند.

 

7. نقشه خارجی

نحوه ارتباط قطعات یک تابلوی الکتریکی و تجهیزات خارج از تابلو را نشان می دهد که از این نقشه برای تفکیک تجهیزات داخلی و خارجی و همچنین عیب یابی قطعات استفاده می شود.

 

8. نقشه ترمینال ها

به جای نقشه خارجی و نقشه مونتاژ می توان از نقشه ترمینال ها استفاده کرد. در این نقشه، فقط ترمینال های تابلو فرمان به همراه سیم های ورودی و خروجی ترسیم می گردد.

 

 

 

ارسال نظر