انواع روش های ترمز در درایوهای موتور القایی

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/08/02 12:58:39 0 نظرات کنترل و اتوماسیون,

انواع روش های ترمز در درایوهای موتور القایی

1. ترمز با تزریق  DC
روش اصلی در ترمز تزریق DC به این صورت است که یک جریان DC را به سیم پیچ استاتور موتور تزریق کرده تا یک میدان مغناطیسی ثابت در فاصله هوایی موتور ایجاد شود .این کار را می توان با اتصال دو فاز موتور القایی به یک منبع ولتاژ DC انجام داد .مقدار جریان DC باید حداکثر به اندازه جریان بی باری و یا جریان تحریک باشد.
در اینورترهای PWM  به راحتی می توان ترمز تزریق DC را انجام داد.در این اینورترها با خاموش کردن  igbtهای یک فاز در حالی که در دوفاز دیگر خروجی پالس PWM داریم می توانیم دامنه وزمان وجریان DC  را کنترل کنیم. 
هنگامیکه روتور این میدان مغناطیسی را قطع میکند یک جریان با یک دامنه و فرکانس متناسب با سرعت در روتور ایجاد می گردد. که این جریان منجر به ایجاد گشتاور ترمزی که متناسب با سرعت می باشد ،می شود. انرژی ترمز به صورت تلفات گرمایی در سیم پیچ روتور ظاهر می گردد. مقدار انرژی ترمز با توجه به حداکثر دمای قابل قبول برای موتور محدود می شود .یکی از مشکل های این روش این است که در سرعت های پایین گشتاور ترمز کاهش پیدا می کند و ممکن است ترمز مکانیکی لازم باشد تا موتور سریع توقف کند.

 

2. ترمز از طریق ایجاد شار مغناطیسی بیش از حد در موتور      Motor over flux braking or high slip braking 

این روش که در اینورتر های مدرن عموما به کار می رود کنترل شار موتور می باشد. با افزایش نسبت v/f  در خروجی اینورتر در هنگام کاهش سرعت موتور در شرایط افزایش شار قرار می گیرد. که باعث افزایش تلفات موتور می شود. انرژی ترمز در سیم پیچ های استاتور موتور تلف می شود. گشتاور ترمزی که با این روش ایجاد میگردد تا ۵۰ درصد گشتاور نامی موتور امکان پذیر است .

 

3. ترمز دینامیکی
هنگامی که سرعت تنظیمی بر روی اینورتر کاهش پیدا می کند خروجی فرکانس موتوری که با اینورتر تغذیه شده است نیز کاهش پیدا می کند. و به تبع آن سرعت سنکرون کاهش پیدا می کند. اما این لزوماً به این معنا نیست که سرعت واقعی موتور نیز سریعاً تغییر پیدا کند. هر تغییری در سرعت واقعی موتور به عوامل مکانیکی خارجی به ویژه به اینرسی سیستم در حال چرخش نیز بستگی دارد .
هنگامیکه به طور ناگهانی فرکانس از f0 به f1 کاهش پیدا کند، slip که تا الان مثبت بود (ناحیۀ عملکرد موتوری) به slip منفی تغییر می کند (ناحیه ژنراتوری) وجهت عبور انرژی معکوس خواهد شد و انرژی جنبشی تبدیل به انرژی الکتریکی در موتور می شود که از موتور به اینورتر راه پیدا می کند .
در عمل فرکانس خروجی از درایو به آرامی کاهش پیدا می کند تا از جریان بزرگ ناشی از ترمز پیشگیری شود در ضمن برای جلوگیری از آسیب دیدن اینورتر در حالت ترمزی یک مقاومت ترمز بر روی اینورتر نصب می شود تا ولتاژ ایجاد شده در حالت ژنراتوری بر روی این مقاومت تلف گردد و به اینورتر آسیب نرسد.

 

 

ارسال نظر