آلتیوار 312 تک فاز

آلتیوار 312 تک فاز

آلتیوار 312 تک فاز

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کنترل دور 0.18 کيلو وات ATV312

کنترل دور 0.18 کيلو وات ATV312 ، ATV312H018M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کنترل دور 0.37 کيلو وات ATV312

کنترل دور 0.37 کيلو وات ATV312 ، ATV312H037M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

18,900,000 تومان قیمت بدون مالیات: 18,900,000 تومان

کنترل دور 0.75 کيلو وات ATV312

کنترل دور 0.75 کيلو وات ATV312 ، ATV312H075M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

20,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 20,400,000 تومان

کنترل دور 1.1 کيلو وات ATV312

کنترل دور 1.1 کيلو وات ATV312 ، ATV312HU11M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

21,600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 21,600,000 تومان

کنترل دور 1.5 کيلو وات ATV312

کنترل دور 1.5 کيلو وات ATV312 ، ATV312HU15M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

3,060,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,060,000 تومان

کنترل دور 2.2 کيلو وات ATV312

کنترل دور 2.2 کيلو وات ATV312 ، ATV312HU22M2 ، کاتالوگ کالا ، ..

29,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 29,400,000 تومان

آلتیوار, 312, فاز, کنترل, دور