رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک

رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک

رلۀ کنترل سطح برای کنترل پمپ ها به منظور پر کردن اتوماتیک مخازن آب و یا حفاظت پمپ های شناور از خشک و بدون آب کار کردن و یا همچنین برای تشخیص سطح مایعات و کنترل میزان مایعات در فرآیند ترکیب مواد به کار می رود.

از رلۀ کنترل سطح در بسیاری از کارخانجات صنعتی مانند کارخانجات فعال در صنایع شیمیایی، بهداشتی، غذایی، ساختمانی و غیره که ملزم به ذخیرۀ مواد جامد در مخازن می باشند استفاده می گردد. 

نمایش:
مرتب کردن براساس:
رله, رله کنترل سطح, رله کنترل مایعات, رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک