رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک

رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک

   رلۀ کنترل سطح برای کنترل پمپ هایی که برای پر کردن اتوماتیک مخازن آب به کار می روند استفاده می گردد؛ و یا برای حفاظت پمپ های شناور در مقابل خشک شدن و یا بدون آب کار کردن پمپ بهره برده می شود. همچنین برای تشخیص سطح مایعات و کنترل میزان مایعات در فرآیند ترکیب مواد به کار می رود. برای بررسی دقیق عملکرد رله کنترل سطح اشنایدر کلیک کنید.

   از رلۀ کنترل سطح در بسیاری از کارخانجات صنعتی مانند کارخانجات فعال در صنایع شیمیایی، بهداشتی، غذایی، ساختمانی و غیره که ملزم به ذخیرۀ مواد جامد یا مایع در مخازن هستند استفاده می گردد. 

نمایش:
مرتب کردن براساس:
رله, رله کنترل سطح, رله کنترل مایعات, رله کنترل سطح اشنایدر الکتریک