به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید

نمایشگاه ها ی داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 97 (هجدهمین دوره) 
تاریخ شروع:  11/08/97

 تاریخ پایان 14/08/97

محل برگزاری: تهران

 نوع نمایشگاه:بین المللی

 


نمایشگاه بین المللی صنعت برق یزد 

تاریخ شروع: 11/02/97

 تاریخ پایان 05/11/97

محل برگزاری: یزد

 نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت: http://www.yazdfair.com

 

                                                        

نمایشگاه برق، الکترونیک و صنایع وابسته قائمشهر

تاریخ شروع: 11/16/97

 تاریخ پایان 19/11/97

محل برگزاری: قائم شهر

 نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت: caspianexpo.ir

 


نمایشگاه برق، الکترونیک و صنایع وابسته اهواز

تاریخ شروع: 09/03/97

 تاریخ پایان 06/09/97

محل برگزاری: اهواز

 نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت: ahvazfair.ir