جستجو - تايمر

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه ، LADR2 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، تایمر نیوماتیکی (هوای فشرده) ،&nbs..

تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه

تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه

تایمر بادی ، تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه ، LADR4 ،  کاتالوگ کالا ،     تایمرهای زمانی اشنایدر الکتریک..

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تایمر بادی ،  تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه ، LADT0 ، کاتالوگ کالا ، ..

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه

تایمر بادی ،  تايمر زمانی 0.1 الی 30 ثانيه ، LADT2 ، کاتالوگ کالا ، ..

تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه

تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه

تایمر بادی ،  تايمر زمانی 10 الی 180 ثانيه ، LADT4 ، کاتالوگ کالا ، ..

تايمر تاخیر در قطع

تايمر تاخیر در قطع

تايمر تاخیر در قطع، 0.05 ثانیه تا 10 دقیقه ، RE7RB11MW ، کاتالوگ ،   تايمر تأخیر در قطع یا Off Delay، 0.05 ثانیه تا..

تايمر تاخیر در وصل قابل تنظیم

تايمر تاخیر در وصل قابل تنظیم

تايمر تاخیر در وصل قابل تنظیم, 0.05 ثانیه تا 300 ساعت ، RE7TP13BU ، کاتالوگ ، ..

تايمر صنعتی

تايمر صنعتی

تايمر صنعتی بهینه شده 20 ... 1800 ثانیه ، RE8TA41BUTQ ، کاتالوگ ، ..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت 0.1 ... 10 ثانیه ، RE8TA11BUTQ ، کاتالوگ ، ..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت 3 ... 300 ثانیه ، RE8TA21BUTQ ، کاتالوگ ،       تايمر مولتی ولت RE8TA21BUT..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت 0.3 ... 30 ثانیه ، RE8TA31BUTQ ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، رلۀ زمانی (تایمر)   رله ه..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت 0.3 ... 30 ثانیه ، RE8YG31BUTQ ، کاتالوگ ، ..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت ، RE17RAMU ، کاتالوگ ، ..

تايمر ستاره مثلث

تايمر ستاره مثلث

تايمر ستاره مثلث ، RE22R1QCMU ، کاتالوگ ،    تایمر الکترونیکی    در این نوع تایمر از عناصر الکترو..

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت - 0.05 ثانیه تا 300 ساعت ، RE7TL11BU ، کاتالوگ ، ..

نمايش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)