لوازم جانبی کلید اتوماتیک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک


مقایسه کالا (0)


کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک----LM3AUXI----کاتالوگ----..

315,000 ریال

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک----LM4AUXI----کاتالوگ----..

315,000 ریال

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک----LM5AUXI----کاتالوگ----..

315,000 ریال

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک

کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک----LM6AUXI----کاتالوگ----..

315,000 ریال

رله شنت تریپ  400 آمپر

رله شنت تریپ 400 آمپر

رله شنت تریپ  400 آمپر----LM5ST240AC----220-240 VAC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله شنت (Shunt Trip): ----   این رله هنگامی که توسط ..

879,000 ریال

رله شنت تریپ  630 آمپر

رله شنت تریپ 630 آمپر

رله شنت تریپ  630 آمپر----LM6ST240AC----220-240 VAC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله شنت (Shunt Trip): ----   این رله هنگامی که توسط ..

879,000 ریال

رله شنت تریپ 125 تا 250 آمپر

رله شنت تریپ 125 تا 250 آمپر

رله شنت تریپ 125 تا 250 آمپر----LM4ST240AC----220-240 VAC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله شنت (Shunt Trip): ----   این رله هنگامی که توسط..

879,000 ریال

رله شنت تریپ 63 تا 100 آمپر

رله شنت تریپ 63 تا 100 آمپر

 رله شنت تریپ 63 تا 100 آمپر----LM3ST240AC----220-240 VAC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله شنت (Shunt Trip): ----   این رله هنگامی که..

879,000 ریال

رله آندر ولتاژ 125 تا 250 آمپر

رله آندر ولتاژ 125 تا 250 آمپر

رله آندر ولتاژ 125 تا 250 آمپر----220-240 VAC----LM4UVR240AC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر---- رله آندر ولتاژ U (Under Voltage):----این رله در حالت..

949,000 ریال

رله آندر ولتاژ 400 آمپر

رله آندر ولتاژ 400 آمپر

رله آندر ولتاژ 400 آمپر----220-240 VAC----LM5UVR240AC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر---- رله آندر ولتاژ U (Under Voltage):----این رله در حالتی که ول..

949,000 ریال

رله آندر ولتاژ 63 تا 100 آمپر

رله آندر ولتاژ 63 تا 100 آمپر

رله آندر ولتاژ 63 تا 100 آمپر----220-240 VAC----LM3UVR240AC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر---- رله آندر ولتاژ U (Under Voltage):----این رله در حالتی..

949,000 ریال

رله آندر ولتاژ 630 آمپر

رله آندر ولتاژ 630 آمپر

رله آندر ولتاژ 630 آمپر----220-240 VAC----LM6UVR240AC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر---- رله آندر ولتاژ U (Under Voltage):----این رله در حالتی که ول..

949,000 ریال

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)