لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ

از ليست سوئيچ در مدارهاي فرمان براي كنترل و محدود كردن حركت قسمتهاي مكانيكي، تغيير جهت حركت و در تايمرها و شناورها و . . . به عنوان كليد براي قطع يا وصل استفاده مي شود.

ساختمان اين كليد مانند شستي بوده و توسط سيستم متحرك به آن نيروي فشاري وارد شده يا كشيده مي شود. در ميكروسوئيچ نيز مانند شستي با بر طرف شدن نيروي مكانيكي وارد به اهرم آن، مجدداً انرژي ذخيره شده در فنر ميكروسوئيچ، آن را به حالت اول بر مي گرداند.


مقایسه کالا (0)


اهرم ميله ای لیمیت سوئیچ

اهرم ميله ای لیمیت سوئیچ

اهرم ميله ای لیمیت سوئیچ ، ZCKY41 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم)

سری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم)

سری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم)----ZCKE05----کاتالوگ----..

0 ریال

سری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای

سری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای

سری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای----ZCKD15----کاتالوگ----..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی - XCKM106کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی چند جهته

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی چند جهته

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی چند جهته----XCMD2106L1----کاتالوگ----..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی - XCKMR54D1کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای----XCRT115----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----   کلمۀ میکروسوئیچ برای شستی و کلید های کوچک به کار برده می شود و..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری - XCKM110کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری ، XCMD2110L1 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای - XCKM115کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير - XCKJ10541کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با عملکرد زاويه ای - XCKJ10511کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير----XCMD2145L1----کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری - XCKM121کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری - XCKM102کاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)