لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ

از ليست سوئيچ در مدارهاي فرمان براي كنترل و محدود كردن حركت قسمتهاي مكانيكي، تغيير جهت حركت و در تايمرها و شناورها و . . . به عنوان كليد براي قطع يا وصل استفاده مي شود.

ساختمان اين كليد مانند شستي بوده و توسط سيستم متحرك به آن نيروي فشاري وارد شده يا كشيده مي شود. در ميكروسوئيچ نيز مانند شستي با بر طرف شدن نيروي مكانيكي وارد به اهرم آن، مجدداً انرژي ذخيره شده در فنر ميكروسوئيچ، آن را به حالت اول بر مي گرداند.


مقایسه کالا (0)


لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی - XCKM106کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی - XCKMR54D1کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای- XCRT115کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری - XCKM110کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای - XCKM115کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير - XCKJ10541کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با عملکرد زاويه ای - XCKJ10511کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری - XCKM121کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری - XCKM102کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای مربعی - XCRF17کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با عملکرد زاويه ای - XCKN2118P20کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با طول قابل تغيير - XCKN2145P20کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی - XCKN2106P20کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری - XCKN2110P20کاتالوگ..

0 ریال

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای فشاری

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای فشاری - XCKN2102P20کاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)