پوش باتن

پوش باتن

در مدارهاي داراي كنتاكتور، اغلب براي دادن فرمان لحظه اي شروع به كار و يا قطع و همچنين تغيير حالت مدار از شستي استفاده مي شود. با وارد كردن فشار به شستي تمام كنتاكت ها تغيير وضعيت مي دهند و با حذف فشار وارد شده به شستي دوباره به حالت اول بر مي گردند. معمولاً از شستي هاي به رنگ قرمز به عنوان قطع كننده و از شستي هاي مشكي يا سبز به عنوان وصل كنندة مدار استفاده مي شود.

امرجنسی: برای اعمال فرمان‌های اضطراری در تأسیسات الکتریکی از شستی‌ استوپ امرجنسی استفاده می‌شود.

استوپ استارت: شستی ها وسایل فرمان هستند که تحریک آنها با دست و جهت فرمان قطع و وصل مدار انجام مى شود.

استوپ استارت دوبل: شستی دوبل از لحاظ کارکرد همانند استوپ استارت است با این تفاوت که هر دو فرمان قطع و وصل در یک شستی قرار دارند.مقایسه کالا (0)


استارت استوپ دوبل

استارت استوپ دوبل

استارت استوپ دوبل پلاستیکی ، XB5AL73415 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، شستی دوبل و یا مرکب    در این..

0 ریال

استارت استوپ دوبل

استارت استوپ دوبل

استارت استوپ دوبل چراغ دار ، XB4BW73731B5 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، شستی استارت – استوپ یا دوبل(START/STOP-D..

0 ریال

استارت استوپ دوبل فلزی

استارت استوپ دوبل فلزی

استارت استوپ دوبل فلزی ، XB4BL73415 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

استارت استوپ دوبل چراغ دار

استارت استوپ دوبل چراغ دار

استارت استوپ دوبل چراغ دار ، XB4BW73731M5 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی ، XB4BS8442 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی ، XB4BS8445 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی ، XB4BS8444 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی

امرجنسی کله قارچی ، XB4BC21 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی باکالیت

امرجنسی کله قارچی باکالیت

امرجنسی کله قارچی باکالیت ، XB7NS8442 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی پلاستیکی

امرجنسی کله قارچی پلاستیکی

امرجنسی کله قارچی پلاستیکی ، XB5AS542 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی پوش پول

امرجنسی کله قارچی پوش پول

امرجنسی کله قارچی پوش پول ، XB4BT842 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی کلیددار

امرجنسی کله قارچی کلیددار

امرجنسی کله قارچی کلیددار ، XB4BS9442 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی کلیددار

امرجنسی کله قارچی کلیددار

امرجنسی کله قارچی کلیددار ،  XB4BS9445 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت

امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت

امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت ، XB7NS9444 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

جعبه فرمان  دو دکمه + يک چراغ سيگنال

جعبه فرمان دو دکمه + يک چراغ سيگنال

جعبه فرمان  دو دکمه + يک چراغ سيگنال - XALD363Mکاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 59 (4 صفحه)