کلید اتوماتيک هوایی 4 پل

کلید اتوماتيک هوایی 4 پل

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل ، NT16H23P6PF ،  فیکس قدرت قطع 50KA ، میکرولوجیک 6P ، کاتالوگ کالا &nbs..

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل ، NT06H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا ،&nbs..

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل کشویی

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل کشویی

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل کشویی ، NT06H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ،  NT08H14P2AF ، فیکس قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا..

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NT08H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ،&nbs..

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ،  NT08H24P2AF ، فیکس قدرت قطع 50KA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا ،&nbs..

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NT08H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 6 ،  کاتالوگ کالا ،&nbs..

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P2AF ، فیکس قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا  ،&nb..

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ،   NT10H24P2AF  ، فیکس قدرت قطع 50KA  ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ ک..

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NT10H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 6 ، کاتالوگ کالا  ،&nb..

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ،  NT10H24P6AD ، کشویی قدرت قطع 50KA ، میکرولوجیک 6 ، کاتالوگ کالا  ،&n..

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NT12H14P2AF ،  فیکس قدرت قطع 42KA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NT12H14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا &nbs..

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ،   NT12H24P2AF ، فیکس قدرت قطع 50KA ، میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ،&nb..

نمايش 1 تا 15 از 46 (4 صفحه)