کلید اتوماتيک هوایی 4 پل

کلید اتوماتيک هوایی 4 پل

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل  NT10H14P2AF

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AF

فیکس قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل  NT10H24P2AF

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H24P2AF

فیکس قدرت قطع 50KA - میکرولوجیک 2کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P6AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P6AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 6 کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H24P6AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H24P6AD

کشویی قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 6 کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NW10H14P6AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NW10H14P6AD

کشویی قدرت قطع 65KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NW10H24P6AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NW10H24P6AD

کشویی قدرت قطع 100KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NW12H14P2ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل - NW12N14P6ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل  NT12H14P2AF

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H14P2AF

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل فیکس قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل  NT12H24P2AF

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H24P2AF

فیکس قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H14P2AD

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H14P6AD

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H14P6AD

کشویی قدرت قطع 42KA - میکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H24P2AD

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل NT12H24P2AD

کشویی قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 2,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 46 (4 صفحه)