سری NW

سری NW

سری NW


مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،800 آمپر ، NW08N13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات بيشتر..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،800 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NW08N13P2AD ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات ..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،800 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 ، NW08H13P2AF  ، کاتالوگ کالا ، ا..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،800 آمپر ،  3 پل فیکس قدرت قطع 100kA ،  میکرولوجیک 2 ، NW08H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ا..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، NW10N13P2AF  ، 3 پل فیکس قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ، ا..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپرNW10N13P2AD ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا ،اطلاعات بيشتر..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 65kA ، میکرولوجیک 2  ، NW10H13P2AF ،  &n..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ،کشویی 3 پل قدرت قطع 65kA ،میکرولوجیک 2  ، NW10H13P2AD  ، کاتالوگ ..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، کشویی 3 پل قدرت قطع 100kA ، میکرولوجیک 2 ، NW10H23P2AF ، کاتالوگ..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1250 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 انرژی متر ، NW12N13P2EF ، کاتالوگ کالا ،&..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ،  NW12N13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1250 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 ، NW12H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، &..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NW12H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NW12H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ، NW16N13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک و غیر اتوماتیک  &..

نمايش 1 تا 15 از 35 (3 صفحه)