سری NT

سری NT

سری NT


مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل NT16H13P7AF

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل NT16H13P7AF

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 7کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06،  630 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AD ، کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاع..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H23P2AD ، کاتالوگ کالا ، ا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،800 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، ..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،800 آمپر ،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، ،  کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،  ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات بيشتر ، عملکر..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل----NT12H13P2AF----کاتالوگ کالااطلاعات بيشتر----کلیدهای اتوماتیک هوایی دارای مزایای زیر می باشند:·    &..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1250 آمپر ،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات بيشتر ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)