کلید اتوماتيک هوایی 3 پل

کلید اتوماتيک هوایی 3 پل

 به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ..

141,000,000 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06 ، 630 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AD  ، کاتالو..

180,000,000 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ، NT06H23P2AF  ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، ..

165,000,000 ریال

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ،  NT06H23P2AD ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ، اطلاعات..

195,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ،  NT08H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ..

144,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT08H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

186,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ، NT08H23P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

216,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AF ،  کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

150,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AD ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات..

195,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NT12H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک هوایی دارای مزایای..

165,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1250 آمپر ،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

204,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، 3 پل کشویی قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H23P2AD  ، کاتالوگ کالا&n..

234,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ،  NT16H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ،  اطلا..

180,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT16H13P2AD ، کات..

222,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ،3 پل قدرت قطع 50kAمیکرولوجیک 2 ،NT16H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،مشخص..

210,000,000 ریال

نمايش 1 تا 15 از 52 (4 صفحه)