کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر سه پل NW08N13P2AD

کليد هوایی 800 آمپر سه پل NW08N13P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P2AD

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P2AF

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P2AF

فیکس قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 , کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P6AD

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H14P6AD

کشویی قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H24P2AF

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NT08H24P2AF

فیکس قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08H14P6AD

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08H14P6AD

کشویی قدرت قطع 65KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08H24P6AD

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08H24P6AD

کشویی قدرت قطع 100KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08N14P2AD

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل NW08N14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 106 تا 118 از 118 (8 صفحه)