کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس 100.. 130VDC/AC ، 47382 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس ، 47383 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    این عملکرد، مدار قطع را ..

9,000,000 ریال

قاب کلید هوایی فیکس NT

قاب کلید هوایی فیکس NT

قاب کلید هوایی فیکس NT ، 33718 ، کاتالوگ ، ..

3,000,000 ریال

قاب کلید هوایی کشویی NT

قاب کلید هوایی کشویی NT

قاب کلید هوایی کشویی ،  33857  ، کاتالوگ ، ..

3,300,000 ریال

قاب کلید هوایی فیکس NW

قاب کلید هوایی فیکس NW

قاب کلید هوایی فیکس ، 48601 ، کاتالوگ ، ..

3,900,000 ریال

قاب کلید هوایی کشویی NW

قاب کلید هوایی کشویی NW

قاب کلید هوایی کشویی ، 48603 ، کاتالوگ ، ..

4,500,000 ریال

اینترلاک کلیدهوایی NT

اینترلاک کلیدهوایی NT

اینترلاک کلیدهوایی NT ، 33200 ، کاتالوگ ، توضیحات بیشتر  ، ، اینترلاک های دو کلید Compact NS630b to ..

0 ریال

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی - NW/NT

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی - NW/NT

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی - NW/NT ، 33209 ، کاتالوگ ، ..

51,000,000 ریال

اینترلاک کلیدهوایی NW

اینترلاک کلیدهوایی NW

اینترلاک کلیدهوایی NW ، 47926 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سوئیچ کمکی کلید هوایی

سوئیچ کمکی کلید هوایی

سوئیچ کمکی کلید هوایی - NT/NW ، 33170 ، کاتالوگ ، توضیحات بیشتر ، سوئیچ های وضعیت اتصال، قطع، تستیک نوع کنتاکت..

5,400,000 ریال

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی  NT/NW ، Micrologic 6.0 A ، 33073 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، واحد حفاظت..

82,500,000 ریال

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی ،  NT/NW Micrologic 6.0 P ، 47059 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، واحد ..

0 ریال

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی NT/NW

واحد حفاظتی کلید هوایی  NT/NW ، Micrologic 6.0 E ، 48500، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، واحد حفاظتی Micr..

0 ریال

نمايش 106 تا 118 از 118 (8 صفحه)