کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل ، NW25H14P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

465,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل  ،  NW25H14P6AF ، کاتالوگ کالا ، ..

414,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل ، NW25H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

495,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل ،   NW32H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

399,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل ، NW32H14P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

489,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل ، NW32H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

519,000,000 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل  ،  NW40H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

720,000,000 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل ، NW40H14P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

960,000,000 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکسNT  ، 47396 ، کاتالوگ ، ..

45,000,000 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT ،   47392 ، کاتالوگ ، ..

60,000,000 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW ، 48212 ، کاتالوگ ، ..

45,000,000 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW ،  48208 ، کاتالوگ ، ..

60,000,000 ریال

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس ، 47353 ، کاتالوگ ، ..

9,000,000 ریال

 رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس

رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس

 رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس ، 47363 ، کاتالوگ ، ..

9,000,000 ریال

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی

رله آندر ولتاژ کلید هوایی

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس ، 33670 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

نمايش 91 تا 105 از 118 (8 صفحه)