کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل ، NW63H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

1,440,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NW08N14P2AD ، کشویی قدرت قطع 42KA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا ،&nbs..

405,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NW08H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 65KA ، میکرولوجیک 6 ، کاتالوگ کالا ، ..

435,000,000 ریال

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل

کليد هوایی 800 آمپر چهار پل ، NW08H24P6AD ، کشویی قدرت قطع 100KA ، میکرولوجیک 6 ، کاتالوگ کالا ، ..

555,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NW10H14P6AD ، کشویی قدرت قطع 65KA ، میکرولوجیک 6 ، کاتالوگ کالا ، &nb..

414,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل ، NW10H24P6AD ، کشویی قدرت قطع 100KA ، میکرولوجیک 6  ، کاتالوگ کالا &nb..

564,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NW12H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

330,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NW12H14P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

420,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل ، NW12N14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

435,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل ، NW16H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

342,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل ،  NW16H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

495,000,000 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل ،  NW20H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

315,000,000 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل ،  NW20H14P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

411,000,000 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل ، NW20H14P6AD ، کاتالوگ کالا ، ..

441,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل  ،  NW25H14P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

384,000,000 ریال

نمايش 76 تا 90 از 118 (8 صفحه)