کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل - NW32H14P2AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل - NW32H14P2ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل

کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل - NW32H14P6ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل - NW40H14P2AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 4000 آمپر چهار پل - NW40H14P2ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل NT06H14P2AD

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل NT06H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل NT06H14P6AD

کليد هوایی 630 آمپر چهار پل NT06H14P6AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 76 تا 90 از 116 (8 صفحه)