کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H24P6AD

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H24P6AD

کشویی قدرت قطع 50KA - میکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی ، NW20H13P2ED ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل - NW20H14P2AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل - NW20H14P2ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل - NW20H14P6ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل----NW25H13P2AF----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل - NW25H14P2ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل - NW25H14P6AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل - NW25H14P6ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل

کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل - NW25H14P2AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 61 تا 75 از 116 (8 صفحه)