کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل ، NW20H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

234,000,000 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل کشویی

کلید هوایی NW،2000 آمپر ،  کشویی 3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 انرژی متر ، NW20H13P2ED ، کاتالوگ کالا&n..

300,000,000 ریال

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل

کليد هوایی 2000 آمپر سه پل ، NW20H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

414,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل ، NW25H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

270,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل ، NW25H13P2ED ، کاتالوگ کالا ، ..

387,000,000 ریال

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل

کليد هوایی 2500 آمپر سه پل ، NW25H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

426,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل ، NW32H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

288,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل ، NW32H13P2ED ، کاتالوگ کالا ، ..

414,000,000 ریال

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل

کليد هوایی 3200 آمپر سه پل ، NW32H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

441,000,000 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل ، NW40H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

495,000,000 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل ، NW40H13P2ED ، کاتالوگ کالا ، ..

585,000,000 ریال

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل

کليد هوایی 4000 آمپر سه پل ، NW40H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

660,000,000 ریال

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل ، NW50H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

750,000,000 ریال

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل

کليد هوایی 5000 آمپر سه پل ، NW50H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

1,080,000,000 ریال

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل

کليد هوایی 6300 آمپر سه پل ، NW63H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

1,260,000,000 ریال

نمايش 61 تا 75 از 118 (8 صفحه)