کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، NW10N13P2AF  ، 3 پل فیکس قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ، ا..

180,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپرNW10N13P2AD ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2  ، کاتالوگ کالا ،اطلاعات بيشتر..

315,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 65kA ، میکرولوجیک 2  ، NW10H13P2AF ،  &n..

210,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ،کشویی 3 پل قدرت قطع 65kA ،میکرولوجیک 2  ، NW10H13P2AD  ، کاتالوگ ..

345,000,000 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1000 آمپر ، کشویی 3 پل قدرت قطع 100kA ، میکرولوجیک 2 ، NW10H23P2AF ، کاتالوگ..

348,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1250 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 انرژی متر ، NW12N13P2EF ، کاتالوگ کالا ،&..

0 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ،  NW12N13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

330,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NW،1250 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 65kA ،  میکرولوجیک 2 ، NW12H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، &..

225,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NW12H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

345,000,000 ریال

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NW12H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

360,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ، NW16N13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک و غیر اتوماتیک  &..

219,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ، NW16N13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

345,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ، NW16H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

249,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل  ،  NW16H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

375,000,000 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ، NW16H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، ..

381,000,000 ریال

نمايش 46 تا 60 از 118 (8 صفحه)