کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل NT16H13P7AF

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل NT16H13P7AF

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 7کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل - NW16H14P2AFکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل - NW16H14P6ADکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل  NT16H14P2AF

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H14P2AF

فیکس قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل  NT16H24P2AF

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H24P2AF

فیکس قدرت قطع 50KA - میکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H14P2AD

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H14P6AD

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H14P6AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 6 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H23P6PF

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H23P6PF

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل فیکس قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 6Pکاتالوگ کالا ..

0 ریال

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H24P2AD

کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل NT16H24P2AD

کشویی قدرت قطع 50KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا ..

0 ریال

نمايش 46 تا 60 از 116 (8 صفحه)