کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس - 47396کاتالوگ..

0 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس - 48208کاتالوگ..

0 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس----48212----کاتالوگ----..

0 ریال

واحد حفاظتی کلید هوایی

واحد حفاظتی کلید هوایی

واحد حفاظتی کلید هوایی - NT/NWکاتالوگ..

0 ریال

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی

کابل ارتباطی اینترلاک کلیدهوایی - NW/NTکاتالوگ..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پلکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل NW10H13P2AD

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل NW10H13P2AD

کشویی قدرت قطع 65KAمیکرولوجیک 2کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل  NT10H14P2AF

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AF

فیکس قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 ,کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل  NT10H24P2AF

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H24P2AF

فیکس قدرت قطع 50KA - میکرولوجیک 2کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AD

کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل NT10H14P2AD

کشویی قدرت قطع 42KAمیکرولوجیک 2 کاتالوگ کالا ..

0 ریال

نمايش 16 تا 30 از 118 (8 صفحه)