کلید هوایی

کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06 ، 630 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AD  ، کاتالو..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ، NT06H23P2AF  ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ،  NT06H23P2AD ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ، اطلاعات..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ،  NT08H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT08H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ، NT08H23P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AF ،  کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AD ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NT12H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک هوایی دارای مزایای..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1250 آمپر ،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، 3 پل کشویی قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H23P2AD  ، کاتالوگ کالا&n..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ،  NT16H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ،  اطلا..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT16H13P2AD ، کات..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ،3 پل قدرت قطع 50kAمیکرولوجیک 2 ،NT16H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،مشخص..

نمايش 1 تا 15 از 118 (8 صفحه)