کلید هوایی

کلید هوایی

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 رله آندر ولتاژ کلید هوایی

رله آندر ولتاژ کلید هوایی

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس ، 33670 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس ، 47383 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس 100.. 130VDC/AC ، 47382 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس

رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس

 رله شنت تریپ کلید هوایی فیکس ، 47363 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

اینترلاک کلیدهوایی NT

اینترلاک کلیدهوایی NT

اینترلاک کلیدهوایی NT ، 33200 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

اینترلاک کلیدهوایی NW

اینترلاک کلیدهوایی NW

اینترلاک کلیدهوایی NW ، 47926 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس

رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس - 47353کاتالوگ..

0 ریال

سوئیچ کمکی کلید هوایی

سوئیچ کمکی کلید هوایی

سوئیچ کمکی کلید هوایی - NT/NWکاتالوگ..

0 ریال

قاب کلید هوایی فیکس NT

قاب کلید هوایی فیکس NT

قاب کلید هوایی فیکس NT ، 33718 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

قاب کلید هوایی فیکس NW

قاب کلید هوایی فیکس NW

قاب کلید هوایی فیکس  - 48601کاتالوگ..

0 ریال

قاب کلید هوایی کشویی NT

قاب کلید هوایی کشویی NT

قاب کلید هوایی کشویی - 33857کاتالوگ..

0 ریال

قاب کلید هوایی کشویی NW

قاب کلید هوایی کشویی NW

قاب کلید هوایی کشویی ، 48603 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس - 47392کاتالوگ..

0 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس NT

موتور کلید هوایی فیکس - 47396کاتالوگ..

0 ریال

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس NW

موتور کلید هوایی فیکس - 48208کاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 116 (8 صفحه)