کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2L

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2L

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند.


مقایسه کالا (0)


کليد مغناطيسی  0.4 آمپر

کليد مغناطيسی 0.4 آمپر

کليد مغناطيسی  0.4 آمپر - GV2L03کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  0.63 آمپر

کليد مغناطيسی 0.63 آمپر

کليد مغناطيسی  0.63 آمپر - GV2L04کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  1 آمپر

کليد مغناطيسی 1 آمپر

کليد مغناطيسی  1 آمپر - GV2L05کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  1.6 آمپر

کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی  1.6 آمپر - GV2L06کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  2.5 آمپر

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی  2.5 آمپر - GV2L07کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  4 آمپر

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی  4 آمپر - GV2L08کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  6.3 آمپر

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی  6.3 آمپر - GV2L10کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  10 آمپر

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی  10 آمپر - GV2L14کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  14 آمپر - GV2L16

کليد مغناطيسی 14 آمپر - GV2L16

کليد مغناطيسی  14 آمپر - GV2L16کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی  18 آمپر - GV2L20

کليد مغناطيسی 18 آمپر - GV2L20

کليد مغناطيسی  18 آمپر - GV2L20کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)