کليد حرارتی مغناطيسی سری GV7

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV7

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند


مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 132  الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی  132   الی 220 آمپر GV7RS220کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 132  الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی  132   الی 220 آمپر GV7RE220کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 15  الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی  15   الی  25 آمپر GV7RE25کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 15  الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی  15   الی  25 آمپر GV7RS25کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی  25   الی  40 آمپر GV7RS40کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی  25   الی  40 آمپر GV7RE40کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 30  الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی  30   الی  50 آمپر GV7RS50کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 30  الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی  30   الی  50 آمپر GV7RE50کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی  48   الی  80 آمپر ، GV7RS80 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی  48   الی  80 آمپر GV7RE80کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر----GV7RS100----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----   مدارهای الکتریکی باید به گونه ای حفاظت شو..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر GV7RE100کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر GV7RS150کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر GV7RE150کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)