کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند


مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.25 الی  0.16  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.25 الی  0.4  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.4  الی 0.63 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.4     الی 0.63  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.63   الی 1  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 1 الی  1.6  آمپرGV2P

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپرGV2P

کليد حرارتی  1  الی   1.6   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5  آمپرGV2P

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپرGV2P

کليد حرارتی  1.6 الی   2.5   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 2.5 الی  4  آمپرGV2P

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپرGV2P

کليد حرارتی  2.5      الی   4   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپرGV2P

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپرGV2P

کليد حرارتی  4 الی 6.3 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 13  الی 18 آمپرGV2P

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپرGV2P

کليد حرارتی 13   الی 18 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 17  الی  23 آمپرGV2P

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپرGV2P

کليد حرارتی 17    الی   23 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 20 الی  25 آمپرGV2P

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپرGV2P

کليد حرارتی 20  الی   25 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 24 الی  32 آمپرGV2P

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپرGV2P

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)