کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند.


مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی  0.25 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی   0.25    الی  0.16  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.1 الی  0.16  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.25     ا لی  0.4  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.4    الی  0.63  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.63 الی 1  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.63    الی  1   آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 1 الی 1.6  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1    الی  1.6   آمپر GV2ME ، GV2ME06 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتو..

0 ریال

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1.6    الی  2.5   آمپر GV2ME ، GV2ME07 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، هماهنگ..

0 ریال

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  2.5    الی  4  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  4  الی  6.3  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 6  الی 10 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 6    الی  10 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 9    الی  14 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 13  الی 18 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  13   الی  18 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 17  الی 23 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  17   الی  23 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  20    الی  25 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 24  الی 32 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  24    الی  32 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)