رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کنتاکت کمکی جهت GV3ME

کنتاکت کمکی جهت GV3ME

کنتاکت کمکی - GV3A01کاتالوگ کالا..

0 ریال

رله شنت تریپ کلید حرارتی GVAS225

رله شنت تریپ کلید حرارتی GVAS225

رله شنت تریپ کلید حرارتی ، GVAS225 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی GVAU225

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی GVAU225

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی ، GVAU225 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV2APN01 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV2APN02 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV3APN01 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

باس بار کلید حرارتی

باس بار کلید حرارتی

باس بار کلید حرارتیGV2G554کاتالوگ کالا..

0 ریال

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی - GV1L3GV1L3 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2 ، GV1G09 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور ، GV2AF3 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD1010کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD0101کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD1001کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی GVAD0110

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی GVAD0110

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD0110کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 106 تا 119 از 119 (8 صفحه)