رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 13  الی 18 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  13   الی  18 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 13  الی 18 آمپرGV2P

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپرGV2P

کليد حرارتی 13   الی 18 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22

کليد حرارتی 25 آمپر - GV2L22کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 17  الی 23 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  17   الی  23 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 17  الی  23 آمپرGV2P

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپرGV2P

کليد حرارتی 17    الی   23 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32

کليد حرارتی 32 آمپر - GV2L32کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  20    الی  25 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 20 الی  25 آمپرGV2P

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپرGV2P

کليد حرارتی 20  الی   25 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 24  الی 32 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  24    الی  32 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 24 الی  32 آمپرGV2P

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپرGV2P

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 30  الی 40 آمپر GV3P

کليد حرارتی 30 الی 40 آمپر GV3P

کليد حرارتی  30   الی  40 آمپر GV3Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 37  الی 50 آمپر GV3P

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر GV3P

کليد حرارتی  37   الی  50 آمپر GV3Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 65 آمپر GV3P

کليد حرارتی 48 الی 65 آمپر GV3P

کليد حرارتی  48   الی  65 آمپر GV3Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 106 تا 118 از 118 (8 صفحه)