رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی GV3ME

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی GV3ME

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی GV3ME ، GV3A01 ، کاتالوگ کالا ، ..

رله شنت تریپ کلید حرارتی

رله شنت تریپ کلید حرارتی

رله شنت تریپ کلید حرارتی ، GVAS225 ، کاتالوگ کالا ، ..

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی

رله اضافه ولتاژ کلید حرارتی ، GVAU225 ، کاتالوگ کالا ، ..

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV2APN01 ، کاتالوگ کالا ، ..

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV2APN02 ، کاتالوگ کالا ، ..

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی ، GV3APN01 ، کاتالوگ کالا ، ..

باس بار کلید حرارتی

باس بار کلید حرارتی

باس بار کلید حرارتی ، GV2G554 ، کاتالوگ کالا ، ..

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی ، GV1L3 ، کاتالوگ کالا ، ..

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2

ترمینال بلاک کلید حرارتی GV2 ، GV1G09 ، کاتالوگ کالا ، ..

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور

بلوک اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور ، GV2AF3 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD ، GVAD1010 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی ، GVAD0101 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی ، GVAD1001 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی ، GVAD0110 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 106 تا 119 از 119 (8 صفحه)