رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 1 الی 1.6  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1    الی  1.6   آمپر GV2ME----GV2ME06----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کلید اتوماتیک حرارتی مغناطيسی (کلید محافظ م..

0 ریال

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 1.6    الی  2.5   آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی  4 آمپر - GV2L08کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  2.5    الی  4  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 2.5 الی  4  آمپرGV2P

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپرGV2P

کليد حرارتی  2.5      الی   4   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی  6.3 آمپر - GV2L10کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  4  الی  6.3  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپرGV2P

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپرGV2P

کليد حرارتی  4 الی 6.3 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی  10 آمپر - GV2L14کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 6  الی 10 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 6    الی  10 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 14 آمپر - GV2L16

کليد مغناطيسی 14 آمپر - GV2L16

کليد مغناطيسی  14 آمپر - GV2L16کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 9    الی  14 آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 18 آمپر - GV2L20

کليد مغناطيسی 18 آمپر - GV2L20

کليد مغناطيسی  18 آمپر - GV2L20کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 91 تا 105 از 118 (8 صفحه)