رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی  48 الی 80 آمپر ، GV7RE80 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ،  GV7RE100 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RE150 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر  ، GV7RE220 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ، GV7RS25 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر ، GV7RS40 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی  50 آمپر ،  GV7RS50 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر ، GV7RS80 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ، GV7RS100 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    مدارها..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RS150 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر ،  GV7RS220 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کنتاکت کمکی GVAE11

کنتاکت کمکی GVAE11

کنتاکت کمکی - GVAE11کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی GVAE20

کنتاکت کمکی GVAE20

کنتاکت کمکی - GVAE20کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی OF

کنتاکت کمکی OF

کنتاکت کمکی  - GVAN11کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی GVAN20

کنتاکت کمکی GVAN20

کنتاکت کمکی - GVAN20کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 91 تا 105 از 119 (8 صفحه)