رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی  48 الی 80 آمپر ، GV7RE80 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ،  GV7RE100 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RE150 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر  ، GV7RE220 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ، GV7RS25 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر ، GV7RS40 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی  50 آمپر ،  GV7RS50 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر ، GV7RS80 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ، GV7RS100 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    مدارها..

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RS150 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر ،  GV7RS220 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلید حرارتی ، GVAE11 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت کمکی دو باز برای کلید حرارتی

کنتاکت کمکی دو باز برای کلید حرارتی

کنتاکت کمکی دو باز برای کلید حرارتی ، GVAE20 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید حرارتی GV2 & GV3

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید حرارتی GV2 & GV3

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید حرارتی GV2 & GV3 ، GVAN11 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنتاکت کمکی دو باز کلید حرارتی GV2 & GV3

کنتاکت کمکی دو باز کلید حرارتی GV2 & GV3

کنتاکت کمکی دو باز کلید حرارتی GV2 & GV3 ، GVAN20 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 91 تا 105 از 119 (8 صفحه)