رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 2.5 الی  4 آمپر

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر

کليد حرارتی  2.5  الی  4  آمپر ، GV2P08 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر ، GV2P10 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P14

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2P14

کليد حرارتی 6 الی 10آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P16

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپرGV2P16

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر ، GV2P20 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی17 الی 23 آمپر ، GV2P21 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر ، GV2P22 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپر ، GV2P32 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 30 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 40 آمپر

کليد حرارتی  30  الی 40 آمپر  ، GV3P40 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر ،  GV3P50 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 65 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 65 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 65 آمپر  ، GV3P65 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 56 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 56 الی 80 آمپر

کليد حرارتی  56  الی 80 آمپر ،  GV3ME80 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ،  GV7RE25 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی  25  الی 40 آمپر ، GV7RE40 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی 50 آمپر  ، GV7RE50 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

نمايش 76 تا 90 از 119 (8 صفحه)