رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 2.5 الی  4 آمپر

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر

کليد حرارتی  2.5  الی  4  آمپر ، GV2P08 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر ، GV2P10 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر ، GV2P14 ، کاتالوگ کالا ، کلید حرارتی:    کلیدهای حرارتی معمولاً برای حفاظت مصر..

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپر ، GV2P16 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر ، GV2P20 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی17 الی 23 آمپر ، GV2P21 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر ، GV2P22 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپر ، GV2P32 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 30 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 40 آمپر

کليد حرارتی  30  الی 40 آمپر  ، GV3P40 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 37 الی 50 آمپر ،  GV3P50 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 48  الی 65 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 65 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 65 آمپر  ، GV3P65 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 56 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 56 الی 80 آمپر

کليد حرارتی  56  الی 80 آمپر ،  GV3ME80 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ،  GV7RE25 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای محافظ موتور (M.P.C.B)  ..

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی  25  الی 40 آمپر ، GV7RE40 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی 50 آمپر  ، GV7RE50 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 76 تا 90 از 119 (8 صفحه)