رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کنتاکت کمکی جهت GV3ME

کنتاکت کمکی جهت GV3ME

کنتاکت کمکی - GV3A01کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال - LA7D305کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال - LAD7305کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.25     ا لی  0.4  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.25 الی  0.4  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 0.63 آمپر

کليد مغناطيسی 0.63 آمپر

کليد مغناطيسی  0.63 آمپر - GV2L04کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.4  الی 0.63 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.4     الی 0.63  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.4    الی  0.63  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 1 آمپر

کليد مغناطيسی 1 آمپر

کليد مغناطيسی  1 آمپر - GV2L05کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.63   الی 1  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.63 الی 1  آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.63    الی  1   آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی  1.6 آمپر - GV2L06کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 1 الی  1.6  آمپرGV2P

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپرGV2P

کليد حرارتی  1  الی   1.6   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی  2.5 آمپر - GV2L07کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5  آمپرGV2P

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپرGV2P

کليد حرارتی  1.6 الی   2.5   آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 76 تا 90 از 118 (8 صفحه)