رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 48  الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی  48   الی  80 آمپر ، GV7RS80 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی  48   الی  80 آمپر GV7RE80کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 56  الی 80 آمپر GV3M

کليد حرارتی 56 الی 80 آمپر GV3M

کليد حرارتی  56   الی  80 آمپر GV3Mکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر----GV7RS100----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----   مدارهای الکتریکی باید به گونه ای حفاظت شو..

0 ریال

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر GV7

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر GV7RE100کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر GV7RS150کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر GV7

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر GV7RE150کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد مغناطيسی 0.4 آمپر

کليد مغناطيسی 0.4 آمپر

کليد مغناطيسی  0.4 آمپر - GV2L03کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD0110کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD0101کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD1001کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD

کنتاکت نشان دهنده خطا + کنتاکت کمکی - GVAD1010کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی - GVAN20کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی - GVAE11کاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی - GVAE20کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 61 تا 75 از 119 (8 صفحه)