رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی 1.6 آمپر

کليد مغناطيسی  1.6 آمپر ، GV2L06 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی 2.5 آمپر

کليد مغناطيسی  2.5 آمپر ، GV2L07 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی 4 آمپر

کليد مغناطيسی  4 آمپر ، GV2L08 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی 6.3 آمپر

کليد مغناطيسی  6.3 آمپر ، GV2L10 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی 10 آمپر

کليد مغناطيسی  10 آمپر  ،  GV2L14 ، کاتالوگ کالا ، کلید مغناطیسی: نقش کلید مغناطیسی در مدار حفاظت سیستم ه..

کليد مغناطيسی 14 آمپر

کليد مغناطيسی 14 آمپر

کليد مغناطيسی  14 آمپر  ،  GV2L16 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد مغناطيسی 18 آمپر

کليد مغناطيسی 18 آمپر

کليد مغناطيسی  18 آمپر  ،  GV2L20 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 25 آمپر

کليد حرارتی 25 آمپر

کليد حرارتی 25 آمپر ،  GV2L22 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 32 آمپر

کليد حرارتی 32 آمپر

کليد حرارتی 32 آمپر ،   GV2L32 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.16  آمپرGV2P ، GV2P02 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.4  آمپرGV2P ، GV2P03 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.4  الی 0.63 آمپر

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر

کليد حرارتی  0.4     الی 0.63  آمپر ، GV2P04 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپر

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپر

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپر ، GV2P05 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 1 الی  1.6  آمپر

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپر

کليد حرارتی  1  الی   1.6   آمپر ، GV2P06 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5  آمپر

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5 آمپر ، GV2P07 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 61 تا 75 از 119 (8 صفحه)