رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


رله اضافه ولتاژ

رله اضافه ولتاژ

رله اضافه ولتاژ - GVAU225کاتالوگ کالا..

0 ریال

رله شنت تریپ

رله شنت تریپ

رله شنت تریپ - GVAS225کاتالوگ کالا..

0 ریال

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی

لوازم حفاظتی کلید حرارتی - GV1L3کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی  0.25 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی   0.25    الی  0.16  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر GV2ME

کليد حرارتی  0.1 الی  0.16  آمپر GV2MEکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپرGV2P

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپرGV2P

کليد حرارتی  0.25 الی  0.16  آمپرGV2Pکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 132  الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی  132   الی 220 آمپر GV7RS220کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 132  الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر GV7

کليد حرارتی  132   الی 220 آمپر GV7RE220کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 15  الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی  15   الی  25 آمپر GV7RE25کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 15  الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر GV7

کليد حرارتی  15   الی  25 آمپر GV7RS25کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی  25   الی  40 آمپر GV7RS40کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر GV7

کليد حرارتی  25   الی  40 آمپر GV7RE40کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 30  الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی  30   الی  50 آمپر GV7RS50کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 30  الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر GV7

کليد حرارتی  30   الی  50 آمپر GV7RE50کاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد حرارتی 48  الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر GV7

کليد حرارتی  48   الی  80 آمپر GV7RS80کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 46 تا 60 از 118 (8 صفحه)