رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48  الی  80 آمپر ، LR9F5363 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60  الی  100 آمپر ، LR9F5367 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90  الی  150 آمپر ، LR9F5369 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 132 الی 220 آمپر

بيمتال 132 الی 220 آمپر

بيمتال 132  الی  220 آمپر ، LR9F5371 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کاربرد رله   رله نوع..

0 ریال

بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200  الی  330 آمپر ، LR9F7375 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر ، LR9F7379 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر ، LR9F7381 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپر ، LR2D1305 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال ، LA7D305 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال ، LAD7305 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

رابط بیمتال LA7D3064

رابط بیمتال LA7D3064

رابط بیمتالLA7D3064کاتالوگ کالا..

0 ریال

رابط بيمتال ,LAD7B106

رابط بيمتال ,LAD7B106

رابط بيمتال ، LAD7B106 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی  0.1 الی  0.16  آمپر  ،GV2ME01 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی  0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی   0.25    الی  0.16  آمپر ،  GV2ME02 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر  ، GV2ME03 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

نمايش 31 تا 45 از 119 (8 صفحه)