رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48  الی  80 آمپر ، LR9F5363 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60  الی  100 آمپر ، LR9F5367 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90  الی  150 آمپر ، LR9F5369 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 132 الی 220 آمپر

بيمتال 132 الی 220 آمپر

بيمتال 132  الی  220 آمپر ، LR9F5371 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کاربرد رله   رله نوع..

بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200  الی  330 آمپر ، LR9F7375 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر ، LR9F7379 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر ، LR9F7381 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپر ، LR2D1305 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال ، LA7D305 ، کاتالوگ کالا ، ..

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال سری D

کنترل مکانیکی بیمتال ، LAD7305 ، کاتالوگ کالا ، ..

رابط بیمتال LA7D3064
رابط بيمتال

رابط بيمتال

رابط بيمتال ، LAD7B106 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی  0.1 الی  0.16  آمپر  ،GV2ME01 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی  0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی   0.25    الی  0.16  آمپر ،  GV2ME02 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر  ، GV2ME03 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 31 تا 45 از 119 (8 صفحه)