رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 55 الی 70 آمپر

بيمتال 55 الی 70 آمپر

بيمتال 55  الی  70 آمپر - LRD3361کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60  الی  100 آمپر - LR9F5367کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60  الی  100 آمپر - LR9D5367کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 63 الی 80 آمپر

بيمتال 63 الی 80 آمپر

بيمتال 63  الی  80 آمپر - LRD3363کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 7 الی 10 آمپر

بيمتال 7 الی 10 آمپر

بيمتال 7  الی  10 آمپر - LRD14کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 80 الی 104 آمپر

بيمتال 80 الی 104 آمپر

بيمتال 80  الی  104 آمپر - LRD3365کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 9 الی 13 آمپر

بيمتال 9 الی 13 آمپر

بيمتال 9  الی  13 آمپر - LRD16کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90  الی  150 آمپر - LR9D5369کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90  الی  150 آمپر - LR9F5369کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال37 الی 50 آمپر

بيمتال37 الی 50 آمپر

بيمتال37  الی 50 آمپرجايگزين LRD3357کاتالوگ کالا..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی - GV2APN01کاتالوگ کالا..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی - GV2APN02کاتالوگ کالا..

0 ریال

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی

دسته گردان کلید حرارتی - GV3APN01کاتالوگ کالا..

0 ریال

رابط بيمتال ,LAD7B106

رابط بيمتال ,LAD7B106

رابط بيمتال  ,LAD7B106کاتالوگ کالا..

0 ریال

رابط بیمتال LA7D3064

رابط بیمتال LA7D3064

رابط بیمتال LA7D3064کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 31 تا 45 از 118 (8 صفحه)