رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200 الی 330 آمپر

بيمتال 200  الی  330 آمپر - LR9F7375کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر - LRD3353 کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر - LRD3353کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر----LRD32----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----رله حرارتی (بی متال)    برای حفاظت موتورهای الکتریکی در مق..

0 ریال

بيمتال 30 الی 38 آمپر

بيمتال 30 الی 38 آمپر

بيمتال 30  الی  38 آمپر - LRD35کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30  الی  40 آمپر- LRD3355کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30  الی  40 آمپرجايگزين LRD3355کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر

بيمتال 300 تا 500 آمپر - LR9F7379کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 37 الی 50 آمپر

بيمتال 37 الی 50 آمپر

بيمتال 37  الی  50 آمپر- LRD3357کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر

بيمتال 380 تا 630 آمپر - LR9F7381کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 4 الی 6 آمپر

بيمتال 4 الی 6 آمپر

بيمتال 4  الی  6 آمپر - LRD10کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48  الی  65 آمپر- LRD3359کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48  الی  65 آمپرجايگزين LRD3359 کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48 الی 80 آمپر

بيمتال 48  الی  80 آمپر - LR9F5363کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر

بيمتال 5.5 الی  8 آمپر - LRD12کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 16 تا 30 از 118 (8 صفحه)