رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 17 الی 25 آمپر

بيمتال 17 الی 25 آمپر

بيمتال 17  الی  25 آمپر ، LRD325 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر ، LRD332 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30  الی  40 آمپر ، LRD340 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال37 الی 50 آمپر

بيمتال37 الی 50 آمپر

بيمتال37  الی 50 آمپر ، LRD350 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 48 الی 65 آمپر
بيمتال 55 الی 70 آمپر

بيمتال 55 الی 70 آمپر

بيمتال 55  الی  70 آمپر ، LRD3361 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 63 الی 80 آمپر

بيمتال 63 الی 80 آمپر

بيمتال 63  الی  80 آمپر ، LRD3363 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 80 الی 104 آمپر

بيمتال 80 الی 104 آمپر

بيمتال 80  الی  104 آمپر ، LRD3365 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60 الی 100 آمپر

بيمتال 60  الی  100 آمپر ، LR9D5367 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90 الی 150 آمپر

بيمتال 90  الی  150 آمپر ، LR9D5369 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 17 الی 25 آمپر

بيمتال 17 الی 25 آمپر

بيمتال 17  الی  25 آمپر ، LRD3322 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر - LRD3353کاتالوگ کالا..

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30 الی 40 آمپر

بيمتال 30  الی  40 آمپر ،  LRD3355 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 37 الی 50 آمپر

بيمتال 37 الی 50 آمپر

بيمتال 37  الی  50 آمپر ، LRD3357 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48 الی 65 آمپر

بيمتال 48  الی  65 آمپر ، LRD3359 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 16 تا 30 از 119 (8 صفحه)