حفاظت جان چهار پل

حفاظت جان چهار پل

حفاظت جان چهار پل


مقایسه کالا (0)


حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل----A9R50425----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کلیدهای محافظ جان (R.C.C.B)   به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل..

0 ریال

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل----A9R41425----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----حفاظت در مقابل برق گرفتگییکی از عوامل اصلی بروز صدمات، تلفات جانی و همچنین خ..

0 ریال

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID K----A9R75425----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----كليد محافظ جان اشنایدر (RCCB)         &..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID Kکاتالوگ کالا..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل----A9R41440----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----اصول عملکرد کلید نشتی جریان در برابر خطااساس کار نوع تک فاز این کلیدها، مقای..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل----A9R75440----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کاربرد انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق   1-  &n..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل----A9R41463----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق   جهت مشخص کردن نحوۀ زمین ..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل----A9R44463----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ولتاژ گام   عبور جریان شدید اتصالی در پای یک سازه یا دستگاه فلزی ..

0 ریال

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل ، A9R11491 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، طول عمر سیستم زمین    بخش ..

0 ریال

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل----A9R14491----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر---- تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت زمین   مقاومت زمین تابع شرایط م..

0 ریال

حفاظت جان 125 آمپر چهار پل

حفاظت جان 125 آمپر چهار پل

حفاظت جان 125 آمپر چهار پل----24332----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ   یکی از نکات مهم در بحث ایمنی در برق، حف..

0 ریال

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)