کلید حفاظتی

کلید حفاظتیجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


حفاظت جان 25 آمپر دو پل

حفاظت جان 25 آمپر دو پل

حفاظت جان 25 آمپر دو پل 30 میلی آمپر----A9R41225----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----مقاومت الکتریکی بدن انسان----هر ماده دارای مقاومت الکتریکی است. ب..

0 ریال

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل----A9R41425----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----حفاظت در مقابل برق گرفتگییکی از عوامل اصلی بروز صدمات، تلفات جانی و همچنین خ..

0 ریال

حفاظت جان 25 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر دو پل Acti 9 iID K----A9R75225----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----نکات کاربردی در نصب RCD 1.       R..

0 ریال

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 25 آمپر چهار پل Acti 9 iID Kکاتالوگ کالا..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K----A9R50240----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----زمین کردن تأسیسات الکتریکی   به منظور حفاظت افراد و تجه..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID Kکاتالوگ کالا..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر دو پل

حفاظت جان 40 آمپر دو پل

حفاظت جان 40 آمپر دو پل----A9R41240----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----انرژی الکتریکی در حدود یک صد سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفته و از آن زمان..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل----A9R41440----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----اصول عملکرد کلید نشتی جریان در برابر خطااساس کار نوع تک فاز این کلیدها، مقای..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر دو پل Acti 9 iID K----A9R75240----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----حفاظت در برابر تماس مستقیم   این نوع حفاظت شامل جدا کر..

0 ریال

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل Acti 9 iID K

حفاظت جان 40 آمپر چهار پل----A9R75440----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کاربرد انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق   1-  &n..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر دو پل

حفاظت جان 63 آمپر دو پل

حفاظت جان 63 آمپر دو پل----A9R41263----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----انواع زمین در تجهیزات الکتریکی   اساساً زمین کردن به این معنا است که..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل----A9R41463----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق   جهت مشخص کردن نحوۀ زمین ..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر دو پل

حفاظت جان 63 آمپر دو پل

حفاظت جان 63 آمپر دو پل----A9R44263----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----زمین الکتریکی   در زمین کردن الکتریکی، قسمتی از دستگاه برقی که در ح..

0 ریال

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل

حفاظت جان 63 آمپر چهار پل----A9R44463----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ولتاژ گام   عبور جریان شدید اتصالی در پای یک سازه یا دستگاه فلزی ..

0 ریال

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل

حفاظت جان 100 آمپر چهار پل----A9R11491----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----طول عمر سیستم زمین    بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مست..

0 ریال

نمايش 16 تا 30 از 32 (3 صفحه)