مینیاتوری سه پل C60N

مینیاتوری سه پل C60N

مینیاتوری سه پل C60N 


مقایسه کالا (0)


مينياتور سه پل 2 آمپر

مينياتور سه پل 2 آمپر

مينياتوری سه پل 2 آمپر ، 24345 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، منحنی Bموارد استفاده :زمانیکه جریان های اتصال..

0 ریال

مينياتور سه پل 4 آمپر

مينياتور سه پل 4 آمپر

مينياتوری سه پل 4 آمپر ، 24347 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، منحنی Cموارد استفاده :کابل هایی که بارهای معم..

0 ریال

مينياتور سه پل 6 آمپر

مينياتور سه پل 6 آمپر

مينياتوری سه پل 6 آمپر ، 24348 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، منحنی Dموارد استفاده :بار با جریان عمومی بالا..

0 ریال

مينياتور سه پل 10 آمپر

مينياتور سه پل 10 آمپر

مينياتوری سه پل 10 آمپر ، 24349 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، بسته بندی کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریکن..

0 ریال

مينياتور سه پل 16 آمپر

مينياتور سه پل 16 آمپر

مينياتوری سه پل 16 آمپر ، 24350 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتر..

0 ریال

مينياتور سه پل 20 آمپر

مينياتور سه پل 20 آمپر

مينياتوری سه پل 20 آمپر ، 24351 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تی..

0 ریال

مينياتور سه پل 25 آمپر

مينياتور سه پل 25 آمپر

مينياتوری سه پل 25 آمپر ، 24352 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تی..

0 ریال

مينياتور سه پل 32 آمپر

مينياتور سه پل 32 آمپر

مينياتوری سه پل 32 آمپر ، 24353 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تی..

0 ریال

مينياتور سه پل 40 آمپر

مينياتور سه پل 40 آمپر

مينياتوری سه پل 40 آمپر ، 24354 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، اشنایدر الکتریک کلیدهای مینیاتوری DC با تیپ ..

0 ریال

مينياتور سه پل 50 آمپر

مينياتور سه پل 50 آمپر

مينياتوری سه پل 50 آمپر ، 24355 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید مینیاتوری C60منحنی های B و C و D مطابق ..

0 ریال

مينياتور سه پل 63 آمپر

مينياتور سه پل 63 آمپر

مينياتوری سه پل 63 آمپر ، 24356 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید مینیاتوری C60منحنی های B , C, D, K , Z..

0 ریال

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)