کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم همانند کلید کمپکت، حفاظت از تاسیسات روشنایی، برق صنعتی، سیم، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را برعهده دارد در این نوع کلید رنج جریان قابل تنظیم نمی باشد و ثابت است.    


مقایسه کالا (0)


کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل ،  EZC100H3015 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ارتباط متوال..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل

  کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل ،   EZC100H3020 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30  آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  30 آمپر  سه پل ،  EZC100H3030 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 25  آمپر  سه پل ،   EZC100H3025 ، کاتالوگاطلاعات بيشتر ، حداقل ف..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 32  آمپر  سه پل ،   EZC100H3032 ، کاتالوگ ، ..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر  سه پل  کا تالوگ..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل ،   EZC100H3050 ، کاتالوگ ، ..

3,000,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60  آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  60  آمپر  سه پل ،   EZC100H3060 ، کاتالوگ ، ..

3,540,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  75  آمپر  سه پل  ،  EZC100H3075 ، کاتالوگ ، ..

3,540,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  80 آمپر  سه پل ، EZC100H3080   ، کاتالوگ ، ..

3,540,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  100  آمپر  سه پل   ، EZC100H3100  ، کاتالوگ  ، ..

3,540,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 125  آمپر سه پل ، EZC250H3125 ، کاتالوگ ، ..

6,900,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  160 آمپر  سه پل  ، EZC250H ، کاتالوگ ، ..

7,350,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  175 آمپر  سه پل ، EZC250H3175 ، کاتالوگ ، ..

7,800,000 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل ،   EZC250H3200 ، کاتالوگ  ، ..

8,100,000 ریال

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)