کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم همانند کلید کمپکت، حفاظت از تاسیسات روشنایی، برق صنعتی، سیم، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را برعهده دارد در این نوع کلید رنج جریان قابل تنظیم نمی باشد و ثابت است.    


مقایسه کالا (0)


کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 25  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 15  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 20  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30  آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  30 آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 32  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60  آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  60  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  75  آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  80 آمپر  سه پل  EZC100Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل EZC100H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل EZC100H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  100  آمپر  سه پل  EZC100H ، EZC100H3100  ، کاتالوگ  ، ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل EZC250H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل EZC250H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 125  آمپر  سه پل  EZC250Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل EZC250H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل EZC250H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  160 آمپر  سه پل  EZC250Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل EZC250H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل EZC250H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  175 آمپر  سه پل  EZC250Hکاتالوگ..

0 ریال

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل EZC250H

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل EZC250H

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر  سه پل  EZC250Hکاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)