بوبين کنتاکتور سری F

بوبين کنتاکتور سری F

بوبين کنتاکتورهای سری F


مقایسه کالا (0)


بوبين کنتاکتور،110,115VAC

بوبين کنتاکتور،110,115VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FF110----110,115VAC----کاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 220VAC

بوبين کنتاکتور، 220VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FF220---- 220VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور 380VAC

بوبين کنتاکتور 380VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FF380----380VAC---- 50-60HZ----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 110,115VAC

بوبين کنتاکتور، 110,115VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FG110---- 110,115VAC---- 50Hz----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 220,230VAC

بوبين کنتاکتور، 220,230VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FG220---- 220,230VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور  380,400VAC

بوبين کنتاکتور 380,400VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FG380----  380,400VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 110,115VAC

بوبين کنتاکتور، 110,115VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FH1102----110,115VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور،220,230VAC

بوبين کنتاکتور،220,230VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FH2202----220,230VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبین کنتاکتور380,415VAC

بوبین کنتاکتور380,415VAC

بوبین کنتاکتور---- LX1FH3802----380,415VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبین کنتاکتور380,400VAC

بوبین کنتاکتور380,400VAC

بوبین کنتاکتور---- LX1FJ380----380,400VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبین کنتاکتور220,230VAC

بوبین کنتاکتور220,230VAC

بوبین کنتاکتور---- LX1FJ220----220,230VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 110,120VAC

بوبين کنتاکتور، 110,120VAC

بوبين کنتاکتور ----LX1FK110----110,120VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور110,120VAC

بوبين کنتاکتور110,120VAC

بوبين کنتاکتور----LX1FL110----100,120VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 380,400VAC

بوبين کنتاکتور، 380,400VAC

بوبين کنتاکتور---- LX1FL380----380,400VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

بوبين کنتاکتور 48VAC

بوبين کنتاکتور 48VAC

بوبين کنتاکتور---- LX1FF048----48VAC----کاتالوگ کالا----..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)