کنتاکتور سری 110VAC - D

کنتاکتور سری 110VAC - D

کنتاکتورهای سری 110V AC ، D


مقایسه کالا (0)


کنتاکتور 9 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 9 آمپر , 110VAC

کنتاکتور  9 آمپر , 110VAC----LC1D09F7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----طول عمر کنتاکتور----بطور کلی طول عمر یک کلید به تعداد دف..

0 ریال

کنتاکتور12 آمپر , 110VAC

کنتاکتور12 آمپر , 110VAC

کنتاکتور12 آمپر , 110VAC----LC1D12F7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتور (کلید مغناطیسی)کنتاکتورها کلیدهایی هستند که با اتصال جریان الکتریک..

0 ریال

کنتاکتور 18 آمپر , LC1D18F7

کنتاکتور 18 آمپر , LC1D18F7

کنتاکتور  18 آمپر , 110VAC----LC1D18F7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتور: ----کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک, کلیدهای..

0 ریال

کنتاکتور25 آمپر , LC1D25F7

کنتاکتور25 آمپر , LC1D25F7

کنتاکتور 25 آمپر , 110VAC----LC1D25F7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----جابه جایی کنتاکتور در تابلو----مدارهای مجهز به کلیدهای مغناط..

0 ریال

کنتاکتور32 آمپر , 110VAC

کنتاکتور32 آمپر , 110VAC

کنتاکتور32 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 40 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 40 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 40 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور50 آمپر , 110VAC

کنتاکتور50 آمپر , 110VAC

کنتاکتور50 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 65 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 65 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 80 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 80 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 80 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 95 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 95 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 95 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 115 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 115 آمپر , 110VAC

کنتاکتور 115 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

کنتاکتور 150 آمپر , LC1D150F7

کنتاکتور 150 آمپر , LC1D150F7

کنتاکتور 150 آمپر , 110VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)