کنتاکتور سری 220VAC - D

کنتاکتور سری 220VAC - D

کنتاکتور سری 220VAC - D


مقایسه کالا (0)


کنتاکتور 9 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 9 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 9 آمپر , 220VAC----LC1D09M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورهاکنتاکتورها کلیدهای مغناطیسی هستند و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکت..

0 ریال

کنتاکتور 12 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 12 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 12 آمپر , 220VAC----LC1D12M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ساختمان  و اصول کار کنتاکتورکنتاکتور از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت..

0 ریال

کنتاکتور 18 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 18 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 18 آمپر , 220VAC----LC1D18M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----اصول کار مدارهای کنترلدر سیستم های کنترل با کنتاکتور، علاوه بر هادیهایی که ب..

0 ریال

کنتاکتور 25 آمپر , LC1D25M7

کنتاکتور 25 آمپر , LC1D25M7

کنتاکتور 25 آمپر , 220VAC----LC1D25M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک به طور عمده در موتورهای با ولتاژ 380/400 ولت، س..

0 ریال

کنتاکتور 32 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 32 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 32 آمپر , 220VAC----LC1D32M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ساختمان کنتاکتور:----این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی..

0 ریال

کنتاکتور 38 آمپر , LC1D38M7

کنتاکتور 38 آمپر , LC1D38M7

کنتاکتور 38 آمپر , 220VAC----LC1D38M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک در دو مدل AC وDC  ساخته می ش..

0 ریال

کنتاکتور 40 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 40 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 40 آمپر , 220VAC----LC1D40AM7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورها: ----کنتاکتورها در حالتی که بخواهیم بار را تغذیه،..

0 ریال

کنتاکتور 50 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 50 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 50 آمپر , 220VAC----LC1D50AM7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----استفاده از کنتاکتور در کلیدهای ستاره مثلث:----بیشتر کلیدهای ..

0 ریال

کنتاکتور 65 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 65 آمپر , 220VAC----LC1D65AM7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورها در واقع نوعی کلید مغناطیسی می باشند که جزء اصلی ..

0 ریال

کنتاکتور 80 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 80 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 80 آمپر , 220VAC----LC1D80M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ساختمان و اصول کار کنتاکتور----بطور کلی یک کنتاکتور از یک مغن..

0 ریال

کنتاکتور95 آمپر , 220VAC

کنتاکتور95 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 95 آمپر , 220VAC----LC1D95M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----کنتاکتورهای 3 پل اشنایدر الکتریک دارای سه کنتاکت اصلی (برای ..

0 ریال

کنتاکتور 115 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 115 آمپر , 220VAC

کنتاکتور 115 آمپر , 220VAC----LC1D115M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----قدرت قطع کنتاکتور----یکی از مهمترین مشخصات یک کنتاکتور که ب..

0 ریال

کنتاکتور 150 آمپر , LC1D150M7

کنتاکتور 150 آمپر , LC1D150M7

کنتاکتور 150 آمپر , 220VAC----LC1D150M7----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----قابلیت قطع و وصل----یکی از مزایای کنتاکتور، سرعت قطع و وصل ..

0 ریال

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)