کلید کمپکت 3 پل

کلید کمپکت 3 پل

بمنظور حفاظت از تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم ، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می گردد


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B ، LV429557 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، تأسیسات الکتریکی   به م..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B ، LV429556 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی:برای..

0 ریال

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B ، LV429555 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، جریان اتصال کوتاه   جری..

0 ریال

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B ، LV429554 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، اضافه جریان   اضافه جری..

0 ریال

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B ، LV429553 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، هادی نول و هادی ارتهادی نول ..

0 ریال

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B ، LV429552 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، ولتاژ نامی   ولتاژی که ..

0 ریال

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B ، LV429551 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک:کلید اتوما..

0 ریال

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B ، LV429550 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلی..

0 ریال

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B ،LV430311 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلید اتوماتیک در استاندار..

0 ریال

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160F

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160F

کليد کمپکت  125 آمپر سه پلNSX160F ، LV430631 ، کاتالوگ کالا  ، ..

0 ریال

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160H

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160H

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160H ، LV430671 ، کاتالوگ کالا  ، ..

0 ریال

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160N

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160N

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160N ، LV430841 ، کاتالوگ کالا  ، ..

0 ریال

کليد کمپکت 150 آمپر سه پل NSX160F

کليد کمپکت 150 آمپر سه پل NSX160F

کليد کمپکت  150 آمپر سه پلNSX160F ، LV430830 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، وسایل حفاظتی   وس..

0 ریال

کليد کمپکت 150 آمپر سه پل NSX160H

کليد کمپکت 150 آمپر سه پل NSX160H

کليد کمپکت 150 آمپر سه پل NSX160H ، LV430834 ، کاتالوگ کالا  ، ..

0 ریال

کليد کمپکت 160 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 160 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت  160 آمپر سه پل NSX160B ، LV430310 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک فیوزها ه..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 84 (6 صفحه)