کلید کمپکت

کلید کمپکت

کلید کمپکت


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد کمپکت سه پل 1250 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1250 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1250 آمپر فيکس NS ، NS12H13P2F ، کاتالوگ کالا  ، ..

0 ریال

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS ، NS16N3P2F ، کاتالوگ کالا  ، ..

170,100,000 ریال

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس موتوری NS ، NS16N3P2F22A ، کاتالوگ کالا  ، ..

170,100,000 ریال

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS

کليد کمپکت سه پل 1600 آمپر فيکس NS ، NS12H3P2F ، کاتالوگ کالا ،  ..

120,000,000 ریال

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS ، NS08N4P2F11A ، کاتالوگ کالا ،  ..

240,000,000 ریال

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 800 آمپر فيکس موتوری NS ، NS08N4P2F22A ، کاتالوگ کالا  ، ..

210,000,000 ریال

کليد کمپکت چهار پل 1000 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 1000 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 1000 آمپر فيکس موتوری NS ، NS10N4P2EF22A ، کاتالوگ کالا  ، ..

219,000,000 ریال

کليد کمپکت چهار پل 1200 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 1200 آمپر فيکس موتوری NS

کليد کمپکت چهار پل 1200 آمپر فيکس موتوری NS ، NS12H4P6EF22A  ، کاتالوگ کالا  ، ..

225,000,000 ریال

کنتاکت کمکی کلید کمپکت

کنتاکت کمکی کلید کمپکت

 کنتاکت کمکی کلید کمپکت ، 29450 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کنتاکت های نشانگر کلید کمپکتکنتاکت های CHAN..

900,000 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ، 110-130 VAC ، LV429386 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    رله ش..

3,900,000 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ، 125 VDC ، LV429393 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، عملکرد از راه دور رله-..

3,900,000 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ، 220-240 VAC ، LV429387 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، رله شنت (Shunt Tri..

3,000,000 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ، 250 VDC ، LV429394 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    کلیدهای ا..

0 ریال

رله آندر ولتاژ NSX100-630

رله آندر ولتاژ NSX100-630

رله آندر ولتاژ NSX100-630 ، 24VDC ، LV429410 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    رله ..

5,100,000 ریال

رله آندر ولتاژ NSX100-630

رله آندر ولتاژ NSX100-630

رله آندر ولتاژ NSX100-630 ، 110-130 VAC ، LV429406 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، عملکرد از ر..

0 ریال

نمايش 121 تا 135 از 167 (12 صفحه)