کلید کمپکت

کلید کمپکت

کلید کمپکت


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد کمپکت 220 آمپر سه پل NSX250N

کليد کمپکت 220 آمپر سه پل NSX250N

کليد کمپکت 220 آمپر سه پل NSX250N ، LV431752 ، کاتالوگ کالا ، ..

24,000,000 ریال

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250N

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250N

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250N ، LV431870 ، کاتالوگ کالا ، ..

33,000,000 ریال

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N ، LV432693 ، کاتالوگ کالا ، ..

39,000,000 ریال

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N ، LV432893 ، کاتالوگ کالا ، ..

51,000,000 ریال

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N

کليد کمپکت 400 آمپر سه پل NSX400N ، میکرولوژیک 5.3LV432699 ، کاتالوگ کالا ، ..

0 ریال

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N

کليد کمپکت 630 آمپر سه پل NSX630N ، میکرولوژیک 5.3 ، LV432899 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، در کل..

0 ریال

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100H ، LV429677 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، رله حرارتی – مغناطیسی TMIr&n..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100H ، LV429676 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، رلۀ الکترونیکی میکرولوجیک 2.2رله های ا..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100H ، LV429675 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، حفاظت در برابر اضافه بار (بلند م..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100H ، LV429674 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، حفاظت سیستم های توزیعانتخاب بخش حفاظتی..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H ، LV429673 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، رله های الکترونیکی میکرولوژیک 6.2 ..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100H ، LV429672 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کلید های فشار ضعیف   کلیدها..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100H ، LV429671 ، کاتالوگ ، ..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100H ، LV429670 ، کاتالوگ ، ..

13,800,000 ریال

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100H ، LV429761 ، کاتالوگ ، ..

22,500,000 ریال

نمايش 46 تا 60 از 167 (12 صفحه)