کلید کمپکت

کلید کمپکت

کلید کمپکت


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کنتاکت کمکی کلید کمپکت

کنتاکت کمکی کلید کمپکت

کنتاکت کمکی کلید کمپکت کاتالوگ..

0 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ----LV429387----220-240 VAC----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله شنت (Shunt Trip): ----این رله هنگامی که توسط جریانی (..

0 ریال

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B----LV429557----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----تأسیسات الکتریکی   به مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی به هم پ..

0 ریال

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100Bکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100H..

0 ریال

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100N

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100N

کليد کمپکت 16 آمپر چهار پل NSX100N..

0 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ----125 VDC----LV429393----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----عملکرد از راه دور رله----رله های ولتاژی MX یا MN برای قطع کر..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B----LV429556----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی:برای انجام طراحی قابل قبول تأسیسات الکتر..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100Bکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100Hکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100N

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100N

کليد کمپکت 25 آمپر چهار پل NSX100Nکاتالوگ کالا..

0 ریال

 رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630

رله شنت تریپ NSX100-630 ----250 VDC----LV429394----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----کلیدهای اتوماتیک که بصورت دستی کار می کنند را می توان به رله ..

0 ریال

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B----LV429555----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----جریان اتصال کوتاه   جریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز..

0 ریال

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100Bکاتالوگ کالا..

0 ریال

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100H

کليد کمپکت 32 آمپر چهار پل NSX100Hکاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 164 (11 صفحه)