کنترل و اتوماسیون صنعتی

کنترل  و اتوماسیون صنعتی

بسترهای اجرایی کنترل صنعتی----

     انواع کنترل کننده ها و از آن جمله PLC ها و سیستم های کنترل توزیع شده DCS که پیکربندی مفیدی را برای کنترل فرایند سیستم های بزرگ و پیچیده فراهم می سازند و شبکه های ارتباط صنعتی فیلدباس برای انواع ارتباط کنترل کننده ها و تجهیزات ابزار دقیق جزء این بسترهای اجرایی می باشند. از طرف دیگر با توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی میکروپروسسورها، سنسورها و سایر تجهیزات مرتبط و نیز قابلیت ها و توانمندی های تجهیزات فیلدباس و PLC، این سیستم ها از برخی جنبه ها به سیستم های DCS نزدیک می شوند. با اینحال بطور خلاصه می توان گفت که برای فرایندهای بزرگ و پیچیده که نیاز به تکنیک های مختلف کنترل دارند، سیستم های DCS مناسب ترین سیستم ها می باشند. سیستم های فیلدباس نیز به عنوان سیستم های با قابلیت های ساده تر و در عین حال عملکرد گسترده تر میدانی، مفید هستند در حالیکه سیستم های PLC در فرایندهای به نسبت ساده تر که نیاز به کنترل ترتیبی بیشتری دارند متداول تر می باشند.

     البته لازم به ذکر است که در ساده ترین شکل، معمولاً جعبه های کنترل کننده PID نیز بصورت آماده در صنعت وجود داشته و در برخی فرایندها مورد استفاده قرار می گیرند. برای اینگونه کنترل کننده ها تنها کافیست روش های تنظیم کنترل PID اعمال شود. جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک----SR3B101FU----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----نقش کنترلر های قابل برنامه ریزی (PLC) در اتوماسیون صنعتی ..

0 ریال

 رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک

 رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک----SR2B201FU----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----مفهوم کنترل کننده های قابل برنامه ریزی PLC    PLCکنت..

0 ریال

 رله هوشمند کمپکت , SR2A101FU

رله هوشمند کمپکت , SR2A101FU

رله هوشمند کمپکت----SR2A101FU----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله هوشمند کمپکت , زلیو لاجیک----کنترلرهای قابل برنامه ریزی Programmable Logic Controller..

0 ریال

TWIDO PLC

TWIDO PLC

TWIDO PLC----TWDLMDA20DRT----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----مراحل انجام یک پروژه فرمان با زبان LAD:----1)      مشخص کردن ورودی ..

0 ریال

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI----XBTGT5340----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----ابعاد قطعهتاا..

0 ریال

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI----HMIGXU3500----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----..

0 ریال

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI

رابط گرافیکی HMI----HMIGXU3512----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RXG12JD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RXG12P7----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RSB1A120JD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RSB1A160JD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RSB2A080ED----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RXG12BD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RSB1A120BD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله اینترفیس

رله اینترفیس

رله اینترفیس----RSB1A160ED----کاتالوگ----..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 58 (4 صفحه)